Övrigt barr

Gran och tall dominerar stort i de svenska skogarna, men det finns betydligt fler barrträd att välja mellan.

Kanske är contorta ett alternativ till vanlig tall, douglas eller sitka ett alternativ till vanlig gran eller varför inte satsa på en lärk.

Vi erbjuder plantor för alla dessa barrträd. Läs mer i vår prislista eller kontakta en kundansvarig i din region.

Hybridlärk är en korsning mellan japansk och europeisk lärk och finns mest i södra Sverige. Hybridlärken är snabbväxande och passar bra på djup, lucker, frisk eller fuktig mark. Hybridlärken är mest lämplig upp till Mälardalen.

Sibirisk lärk finns i första hand i norra Sverige. Den sibiriska lärken växer ungefär som den svenska granen men med kortare omloppstid. Den sibiriska lärken gillar djup, lucker, frisk eller fuktig mark och passar bäst från Mälardalen och norrut.

Douglasgranen kommer från västra Nordamerika och kan vara mycket snabbväxande. Douglasgranen växer bäst på frisk till fuktig väldränerad mark och klarar även lite torrare mark. I Sverige har douglasgranen odlats i ganska liten skala.

Sitkagranen är ett alternativ i kustnära, milda områden på nederbördsrika marker med djup jord och god tillgång till rörligt markvatten. Den kan användas över hela södra Sverige, även om försommartorra områdena bör undvikas.

Contortatallen räknas ofta som vårt tredje barrträd efter gran och tall. Den växer naturligt i Nordamerika och började på 1970-talet planteras i större omfattning i Sverige. Idag finns cirka 600 000 hektar contortaskogar. Den mesta contortatallen finns i södra Norrland och nordvästra Svealand. Contortan växer bäst på torr och frisk mark.

Beställ dina plantor här Gå till Plantwebben Kontakta kundansvarig