Naturlig och effektiv växtnäring för skogsplantor - arGrow®

arGrow® innehåller arginin, en aminosyra som binds i marken och inte sköljs bort med nederbörden. Det är en stor fördel både för planta och miljö.

Hos Svenska Skogsplantor kan du beställa granulat och färdigmonterade planteringsrör med automatisk doserare för granulatspridning. Kontakta din kundansvarig för beställning och mer information.

arGrow® Granulat får plantan att växa snabbare och klara torka bättre genom att stimulera rottillväxten vilket hjälper plantan ta upp mer näring och vatten.

Filmen visar hur du planterar med biostimulanten arGrow® Granulat och hur din föryngring kan få kraftigt ökad tillväxt och ökat skogsvärde. Din föryngring blir också snabbare en kolsänka igen – klimatsmart!