Priser och villkor

Priserna i prislistan gäller fritt plantskola eller våra plantterminaler. Minsta volym 100 plantor samt obruten kartong/säck. Vid större volymer begär offert.

Vid köp under 1 000 plantor tillkommer 30% på listpriset (gäller ej vid köp via Plantwebben). Orderbekräftelse är bindande för köparen vad gäller pris och kvantitet. Svenska Skogsplantors allmänna bestämmelser och övriga leveransvillkor tillämpas. Svenska Skogsplantor reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Prislista 2021 - Gran, tall och contorta

  Tillväxtklass Conniflex Obehandlad
Extra stor täckrot Elit 6,35  
  Premium 5,85  
  Standard 5,45  
Stor täckrot Elit 5,60  
  Premium 5,10  
  Standard 4,75  
Medelstor täckrot Elit 3,93  
  Premium 3,58  
  Standard 3,28  
Liten täckrot Elit 2,50 2,00
  Premium 2,30 1,80
  Standard 2,15 1,65

 

  Tillväxtklass Inkl. mekaniskt skydd Obehandlad
Stor barrot
(endast gran)
Premium 5,20 3,80
  Standard 5,05 3,65
Normal barrot Premium 4,95 3,55
  Standard 4,80 3,40
Stor TePlus
(endast gran)
Premium 6,10 4,70
  Standard 5,90 4,50
TePlus Premium 5,95 4,55
  Standard 5,80 4,40


Benämningen Elit betecknar plantor med tillväxtvinst på 20,0% eller mer. Premium har en tillväxtvinst mellan 14,1-19,9%. Standard är plantor med tillväxtvinst från 0-14,0%.

Med tillväxtvinst avses de förädlade plantornas tillväxt vid optimal användning jämfört med lokalt beståndsfrö.

 

Prislista 2021 övriga trädslag

Trädslag Ålder/system Pris från
Hybridlärk 1/1 8,19
Sibirisk lärk täckrot 5,36
Sitka 2/1 5,67
Sitka täckrot 5,46
Douglas 1/1 7,93
Klibbal 1/1 6,28
Vårtbjörk 1/1 6,39
Glasbjörk 1/1 6,39
Bok 2/0 7,93
Hybridasp täckrot 11,85
Skogsek 1/1, 2/0 7,93
Jättepoppel 1/0 10,20