Priser och villkor

Priserna i prislistan är exklusive moms och gäller fritt plantskola eller våra plantterminaler. Minsta volym 100 plantor samt obruten kartong/säck. Vid större volymer begär offert.

Vid köp under 1 000 plantor tillkommer 30% på listpriset (gäller ej vid köp via Plantwebben). Orderbekräftelse är bindande för köparen vad gäller pris och kvantitet. Svenska Skogsplantors allmänna bestämmelser och övriga leveransvillkor tillämpas. Svenska Skogsplantor reserverar sig för eventuella felskrivningar. Fraktkostnad vid leverans till angiven plats, annan än plantskola och plantterminal, tillkommer. För närvarande 750 kr exklusive moms.

Prislista 2023 - Gran, tall och contorta

  Tillväxtklass Conniflex Obehandlad
Extra stor täckrot Elit 6,80  
  Premium 6,25  
  Standard 5,85  
Stor täckrot Elit 6,05  
  Premium 5,50  
  Standard 5,15  
Medelstor täckrot Elit 4,35  
  Premium 4,00  
  Standard 3,70  
Liten täckrot Elit 2,75* 2,25
  Premium 2,55* 2,05
  Standard 2,35* 1,85

*) Annan mekanisk behandling

  Tillväxtklass Inkl. mekaniskt skydd Obehandlad
Stor barrot
(endast gran)
Premium 5,55 4,10
  Standard 5,40 3,94
Normal barrot Premium 5,30 3,83
  Standard 5,15 3,68
Stor TePlus
(endast gran)
Premium 6,55 5,04
  Standard 6,35 4,83
TePlus Premium 6,40 4,88
  Standard 6,25 4,73


Benämningen Elit betecknar plantor med en genetisk vinst på 20,0% eller mer. Premium har en vinst mellan 14,1-19,9%. Standard är plantor med genetisk vinst från 0-14,0%.

* Med genetisk vinst avses plantornas förädlade egenskaper som tillväxt, vitalitet, motståndskraft och kvalitet i jämförelse med lokalt beståndsfrö.

Prislista 2023 övriga trädslag

Trädslag Ålder/system Pris från
Hybridlärk 1/1 8,61
Sibirisk lärk täckrot 5,88
Sitka 2/1 6,20
Sitka täckrot 5,93
Douglas 1/1 8,61
Klibbal 1/1 6,83
Vårtbjörk 1/1, täckrot 6,98
Glasbjörk 1/1, täckrot 6,98
Bok 2/0 8,66
Hybridasp täckrot 12,92
Skogsek 1/1, 2/0 8,61
Jättepoppel 1/0 11,13