Planttyper

Vilka plantor du väljer och hur skogen sköts får effekt både i det korta och långa perspektivet. Rätt åtgärder lönar sig idag, och belönar sig i morgon.

I Svenska Skogsplantor har du en unik kunskapsresurs. Och det börjar redan med valet av planttyp. Här ser du en kort sammanfattning av de vanligaste planttyperna.

Vill du veta mer eller har frågor, tveka inte att höra av dig.

Beställ dina plantor här Gå till plantwebben

Täckrot

Täckrotsplantor är det naturliga valet för de allra flesta föryngringarna. I norra och mellersta Sverige är det ett helt självklart val. I södra Sverige, där konkurrensen från annan vegetation är allt för stor kan man överväga en annan planttyp.

Täckrotsplantor är vår enskilt största produkt och är också den som är enklast och snabbast att plantera. De är vanligtvis mindre än barrotsplantor. Vid leverans är de 1-1,5 år och har rötterna täckta av en torvklump med gott om finrötter som ger dem en bättre start på ståndorten.

Av tradition finns plantorna i en rad olika system, namngivna efter de krukor de odlats i. Alla våra odlingssystem är moderna s.k. öppna systemen. I öppna system styrs rötterna mot öppningar/ slitsar i krukväggen där rötterna beskärs när de kommer i kontakt med luften mellan krukorna. Detta ger plantorna ett väl förgrenat rotsystem och en snabbare etablering på hygget.

Täckrotsplantan ger en hög produktivitet i planteringsarbetet, den etablerar sig snabbt och det är lätt att göra rätt!

Läs mer om täckrotsplantor

Stor tall med Conniflexbehandling

Stor tall med Conniflexbehandling

Barrot

Barrotsplantor passar på bördiga marker där konkurrensen från övrig vegetation är stor. Barrotsplantor är också lämpliga vid hjälpplantering.

Barrotsplantan är en kraftig och tålig planta som odlats på friland i 3-4 år. Såddplantorna står kvar i såddsängen 1,5- 2 år varefter plantorna planteras om (omskolas) med större inbördes avstånd för att de skall utvecklas på bästa sätt. Efter ytterligare 1-2 år är plantorna färdiga att tas upp, sorteras, förpackas och levereras.

Karakteristiskt för plantan är att rötterna är bara och att de är väl förgrenade med många finrötter.

Läs mer om barrotsplantor

Barrot gran

Barrot gran

TePlus

TePlus passar framför allt på marker där trycket från annan växtlighet är stort. TePlus står dessutom emot snytbaggeangrepp bättre och är mindre utsatt för viltbetning.

TePlus är en planta som kombinerar de bästa egenskaperna från både barrots- och täckrotsplantor. Den odlas fram som en liten täckrotsplanta, men omskolas till en barrotsplanta och växer på friland i ett till två år. TePlus är i första hand ett alternativ till barrotsplantor. Skillnaden är att TePlus har ett mer samlat rotsystem som gör den lättare att hantera och underlättar planteringsarbetet. Den har även fler aktiva finrötter, vilket ger en bättre balans mellan rot och krona. Det gör också att plantan etablerar sig snabbare på hygget.

Läs mer om TePlusplantor

TePlus 1,5 gran

TePlus 1,5 gran