Odlingskassett skogsplantor stora täckrotsplantor

Planttyper

Vilka plantor du väljer och hur skogen sköts får effekt både i det korta och långa perspektivet. Rätt åtgärder lönar sig.

I Svenska Skogsplantor har du en unik kunskapsresurs. Och det börjar redan med valet av planttyp. Här våra vanligaste planttyper. Vill du veta mer, kontakta oss.

Beställ dina plantor här Gå till plantwebben

Täckrot

Täckrotsplantor är det naturliga valet vid de allra flesta föryngringarna. I norra och mellersta Sverige är det ett självklart val. I södra Sverige, där konkurrensen från annan vegetation är allt för stor kan man överväga en annan planttyp.

Täckrotsplantor är enklast och snabbast att plantera. De är vanligtvis mindre än barrotsplantor. Vid leverans är de 1-1,5 år och har rötterna täckta av en torvklump med gott om finrötter som ger dem en bättre start på ståndorten.

Alla våra odlingssystem är öppna system. I öppna system styrs rötterna mot öppningar i krukväggen där rötterna beskärs när de kommer i kontakt med luften mellan krukorna. Detta ger plantorna ett väl förgrenat rotsystem och en snabbare etablering på hygget.

Täckrotsplantan planteras med planteringsrör och ger hög produktivitet i planteringsarbetet, den etablerar sig snabbt och det är lätt att göra rätt!

Extra stor täckrot - gran

Lämplig på bördig mark med hög växtkonkurrens. Också vid hjälpplantering eller plantering på mellan eller svaga marker då markberedning saknas.

Rotklump 105–115 ml
Gröndel längd genomsnitt
17–34 cm
Rothals diameter genomsnitt
>3,5 mm
Planteringsrör 63 mm (diameter)

Stor täckrot - gran

Lämplig på bördig mark med hög växtkonkurrens. Också vid hjälpplantering eller plantering på mellan eller svaga marker då markberedning saknas.

Rotklump 75–90 ml
Gröndel längd genomsnitt
12–30 cm
Rothals diameter genomsnitt
>2,5 mm
Planteringsrör 55 mm

Medelstor täckrot - gran

Lämplig på mellan och svaga marker som markberetts innan plantering. Planteras med fördel året efter föryngringsavverkning.

Rotklump 45–55 ml
Gröndel längd genomsnitt
8–24 cm
Rothalsdiameter genomsnitt
>2,0 mm
Planteringsrör 45 mm

Liten täckrot - gran

Lämplig i norra Sverige på svagare marker som markberetts innan plantering. Planteras med fördel året efter föryngringsavverkning.

Rotklump 30 ml
Gröndel längd genomsnitt
7–21 cm
Rothalsdiameter genomsnitt
>1,7 mm
Planteringsrör 38 mm

- - - - - - - - - - - - - - -

Stor täckrot - tall

Lämplig på bördig mark med hög växtkonkurrens. Också vid hjälpplantering eller plantering på mellan eller svaga marker då markberedning saknas.

Rotklump 75–90 ml
Gröndel längd genomsnitt
8–20 cm
Rothals diameter genomsnitt
>2,0 mm
Planteringsrör 55 mm

Medelstor täckrot - tall

Lämplig på mellan och svaga marker som markberetts innan plantering. Planteras med fördel året efter föryngringsavverkning.

Rotklump 45–55 ml
Gröndel längd genomsnitt
6–20 cm
Rothalsdiameter genomsnitt
>1,7 mm
Planteringsrör 45 mm

Liten täckrot - tall

Lämplig i norra Sverige på svagare marker som markberetts innan plantering. Planteras med fördel året efter föryngringsavverkning.

Rotklump 30 ml
Gröndel längd genomsnitt
6-18 cm
Rothalsdiameter genomsnitt
>1,5 mm
Planteringsrör 38 mm

Barrot

Barrotsplantor passar på bördiga marker där konkurrensen från övrig vegetation är stor. Barrotsplantor är också lämpliga vid hjälpplantering.

Barrotsplantan är en kraftig och tålig planta som odlats på friland i 3-4 år. Såddplantorna står kvar i såddsängen 1,5-2 år varefter plantorna planteras om (omskolas) med större inbördes avstånd för att de skall utvecklas på bästa sätt. Efter ytterligare 1-2 år är plantorna färdiga att tas upp, sorteras, förpackas och levereras.

Karakteristiskt för plantan är att rötterna är bara och att de är väl förgrenade med många finrötter.

Läs mer om barrotsplantor

TePlus

TePlus passar framför allt på marker där trycket från annan växtlighet är stort. TePlus står dessutom emot snytbaggeangrepp bättre och är mindre utsatt för viltbetning.

TePlus är en planta som kombinerar de bästa egenskaperna från både barrots- och täckrotsplantor. Den odlas fram som en liten täckrotsplanta, men omskolas till en barrotsplanta och växer på friland i ett till två år. TePlus är i första hand ett alternativ till barrotsplantor. Skillnaden är att TePlus har ett mer samlat rotsystem som gör den lättare att hantera och underlättar planteringsarbetet. Den har även fler aktiva finrötter, vilket ger en bättre balans mellan rot och krona. Det gör också att plantan etablerar sig snabbare på hygget.

Läs mer om TePlusplantor