Föryngring efter brand

I södra Värmland har Svenska Skogsplantor fått i uppdrag att föryngra ett 100 hektar stort brandskadat område.

Del 4 - Återbesök

Vi återbesöker det brandskadade området i södra Värmland för en titt på hur föryngringen ser ut idag, ca 6 månader efter sådd och plantering.Uppdragsansvarig Olof Dickson berättar om förutsättningarna.

Del 3 - Plantering

I slutet av maj har det blivit dags för plantering och uppdragsansvarig Olof Dickson visar hur plantvården går till efter leverans. På våren levereras plantorna frysta och skall tas ned från pallen omgående och ställas ut på en skuggig plats under tiden de tinar. 

Kundansvarig Christian Jensen visar planteringspunkter och hur de påverkar plantans fortsatta tillväxt.

Olof och Christian summerar sådden och planteringen och konstaterar att det borde generera en jämn och fin föryngring om ett år. Det finns dock risker som kraftig lövbränna på brandhygget. Torka och kraftigt regn är också väderfenomen som kan påverka sådden.

Del 2 - Markberedning & sådd

I mitten av maj och det är dags att så en del av det brandskadade området. Ett sent snöfall har lämnat ett tunt vitt lager på marken. Det är oväntat men bidrar till en god markfuktighet.

Sådden genomförs med hjälp av entreprenören Röjdefors Skog från norra Värmland och en treradig harv som utrustats med såddaggregat.

Det viktigt att inte markbereda för djupt utan bara i blekjorden. Annars ökar risken för uppfrysning.

Fröna som sås kommer från Svenska Skogsplantor som är självförsörjande på frön. Det finns passande härkomster för hela landet.

Kundansvarig ser fram emot ett jämnt uppslag över hela den sådda ytan.

Del 1 - Planering

I mars besöker Kundansvarig Christian Jensen och Uppdragsansvarig Olof Dickson platsen för att planera uppdraget. Valet av föryngringsmetod styrs av hur hårt det har brunnit.

Området visar sig vara delvis svårt brandskadat och allt humuslager har brunnit upp. Marken består av sandig morän och här är det lämpligt med sådd. Skogsbränder drar till sig snytbaggar och stimulerar tillväxten av rotmurklor. Med sådd som föryngringsmetod kommer man ifrån den problematiken då den ger ett högt plantantal.

Andra delar av området har ett djupare jordlager kvar och där ser man även en etablerad gräsväxt. Här ska det markberedas och planteras. Där är det lämpligt med en större täckrotsplanta med snytbaggebehandling.

Det totala området kommer att delas upp i en sådd och en plantering. Där det finns ett djupare jordlager kvar kommer det att planteras och där det är kargare kommer det att sås.

Sådden planeras till att genomföras om ungefär en månad.

Vill du veta mer?

Kontakta din närmaste kundansvariga.

Kontakta oss