Föryngring efter brand

I södra Värmland har Svenska Skogsplantor fått i uppdrag att föryngra ett 100 hektar stort brandskadat område.

I mars besöker Kundansvarig Christian Jensen och Uppdragsansvarig Olof Dickson platsen för att planera uppdraget. Valet av föryngringsmetod styrs av hur hårt det har brunnit.

Området visar sig vara delvis svårt brandskadat och allt humuslager har brunnit upp. Marken består av sandig morän och här är det lämpligt med sådd. Skogsbränder drar till sig snytbaggar och stimulerar tillväxten av rotmurklor. Med sådd som föryngringsmetod kommer man ifrån den problematiken då den ger ett högt plantantal.

Andra delar av området har ett djupare jordlager kvar och där ser man även en etablerad gräsväxt. Här ska det markberedas och planteras. Där är det lämpligt med en större täckrotsplanta med snytbaggebehandling.

Det totala området kommer att delas upp i en sådd och en plantering. Där det finns ett djupare jordlager kvar kommer det att planteras och där det är kargare kommer det att sås.

Sådden planeras till att genomföras om ungefär en månad.

Vill du veta mer?

Kontakta din närmaste kundansvariga.

Kontakta oss