Tips & råd: Sommar- & höstplantering

Våra plantleveranser skiljer sig åt under sommaren och hösten jämfört med vårens plantor. Lär dig mer så lyckas du med din föryngring.

Plantvården extra viktig

Plantor som levereras under högsommaren och hösten skiljer sig från vårens plantleveranser som kommer frusna. "Höstplantorna" levereras istället i växt direkt från plantskolorna och kräver därför noggrann plantvård.

Till skillnad mot vårplantorna behöver sommar- och höstplantorna inte tinas och ska planteras direkt efter leverans. Vid mottagande, ta omedelbart bort plasten från pallen och ställ ut plantorna på marken. Lämna ett mellanrum mellan lådorna och och öppna locken. Om planteringen blir fördröjd, förvara plantlådorna i skugga, så svalt som möjligt. Vattna vid behov. Planteringen bör inte ske senare än en vecka efter mottagning. För mer information om plantvård, se våra skötselråd för täckrotsplantor i växt.

Att tänka på vid sommar- och höstplantering  

  • Sommar- och höstplantorna levereras i växt direkt från plantskolan. Därför är plantvården extra viktig. Plantera så snabbt som möjligt efter leverans.
  • I början av hösten måste speciellt barrot och TePlus planteras omedelbart efter leverans. Undvik att plantorna ligger kvar i säckarna.  
  • Om du planterar senare på hösten, vid kallare temperaturer. Undvik att plantera på finjordrika eller fuktiga marker på grund av risken för uppfrysning. 
  • Grantäckrotsplantor bör vara långnattsbehandlade för att undvika frostskador på hösten.  
  • Under hösten råder ökad risk för viltskador och frosttorka. Komplettera eventuellt med viltskyddsbehandling. 

Fem fördelar med höstplantering 

  1. Höstplantering är ett bra alternativ i områden med försommartorka, men plantera inte på uppfrysningsmark eller låglänta marker för att undvika frostskador.  
  2. Tidig höstplantering augusti samt början av september medför en bra start för plantorna eftersom luftfuktigheten och marktemperaturen är tillräckligt hög för att låta rötterna fortsätta växa.  
  3. Höstplantering ger bra förutsättningar för god rottillväxt och snabb etablering.  
  4. Höstplantering förlänger planteringssäsongen och kapar säsongstoppar.  
  5. Plantorna står beredda att börja växa direkt den kommande våren.

Lämplig planteringstid

  Aug Sep Okt Nov
Barrot/TePlus
Gran
Ej lämpligt* Bra** Bra Bra
Täckrot
Gran
Mycket bra Bra Bra Bra
Täckrot
Tall
Mycket bra Bra Bra Bra

* Problem med logistik/plantvård
** Från slutet av september

Plantering i augusti samt första hälften av september ger en god rotetablering redan på hösten och innebär bra tillväxt kommande säsong.

Plantering i oktober och november fungerar som långvarig jordslagning. Plantan startar tidigt på våren.