Conniflex

Sand och lim som skyddar mot snytbagge.

Conniflex består av en skyddande beläggning med fina sandkorn, fästa på plantan med ett vattenbaserat lim. Snytbaggen orkar inte bita loss sandkornen i beläggningen, och klarar inte heller att bita emellan dem för att komma åt stammen. Samtidigt är beläggningen så flexibel att den inte hindrar plantans tillväxt.

Miljövänligt

Conniflex, som är utvecklat av Svenska Skogsplantor och Sveaskog, är ett mekaniskt skydd, helt utan insektsdödande kemikalier. Tester utförda vid Sveriges lantbruksuniversitet SLU, visar att denna miljövänliga metod har lika stor skyddseffekt mot snytbagge som kemikalieskydden. Till följd av myndighetsbeslut och frivillig FSC®-certifiering håller det svenska skogsbruket på att fasa ut användningen av kemiska snytbaggeskydd. Därför är Conniflex ett klokt val för dig och din skog.

Långtidsskydd utan efterbehandling

Plantor skyddade med Conniflex har fått ett långtidsskydd redan när du köper dem. Skyddseffekten sitter i under två år. Därför behöver du inte tänka på att bättra på skyddet efter planteringen. Det innebär enkel hantering och effektiv skogsföryngring.

Bättre arbetsmiljö

Det är viktigt att skydda dina plantor mot snytbaggens gnag, särskilt under det första och andra året efter plantering. Snytbaggen gör störst skada i Götaland och Svealand, men finns i hela landet.

Med Conniflex behöver du heller inte oroa dig för hälsorisker i samband med hantering av skogsplantor. Det finns inga hälsofarliga insekticider i Conniflex. De färdigpackade plantlådornas vikt påverkas inte av de små sandpartiklarna i skyddsbeläggningen. Och limmet i beläggningen torkas i produktionen.