Trädslag

De vanligaste trädslagen i Sverige är gran, tall och björk som tillsammans står för över 90 procent av virkesförrådet. Men fördelningen av trädslag ser lite olika ut i Sverige.

Plantor för hela Sverige

De vanligaste trädslagen i Sverige är gran, tall och björk som tillsammans står för över 90 procent av virkesförrådet. Men fördelningen av trädslag ser lite olika ut i Sverige. Om man generaliserar grovt kan man säga att de norra delarna domineras av tall medan gran är vanligare i de södra delarna. Där förekommer även blandskogar med inslag av lövträd, framförallt björk och asp, men också mer spridda inslag av klibbal, gråal, rönn, ek, alm och ask.

Bästa plantan för dig

Hos oss kan du givetvis köpa gran-, tall- och björkplantor, men också andra barrträd som bland annat contortatall, douglasgran, lärk, Sitkagran samt en lång rad olika lövträd som bok, fågelbär, hybridasp, jättepoppel, klibbal och skogsek.

Med över 60 års erfarenhet, egen forskning och utveckling, en rikstäckande organisation och god lokalkännedom vet vi vad som är bäst att plantera, oavsett var du bor. Vårt mål är att se till att du får bästa tänkbara plantor till din skog. För detta har vi över 1000 hektar fröodlingar med förädlat frö över hela landet och använder alltid bästa tillgängliga frömaterial, anpassat till varje regions speciella förhållanden.

Oavsett vilket trädslag du ska plantera ska du välja en förädlad planta, gärna från elitfrö. Det lönar sig alltid.

Beställ dina plantor här Gå till plantwebben
Kontakta kundansvariga Kontakta kundansvariga