Frösortiment

Vårt frösortiment är anpassat för alla klimat runt om i landet.

För att passa alla klimat runt om i landet finns olika härkomster, anpassade för det område där fröet skall användas. Det frö som produceras går till vår egen plantproduktion och andra plantproducenter samt till skogssådd.

Våra vanligaste fröer är tall- och granfrö, men vi arbetar även med andra trädslag såsom björk, lärk, bok, ek, klibbal m.fl.

Priset på tall- och granfrö varierar beroende på genetisk kvalitet, härkomst och grobarhet. Frö från övriga trädslag finns till salu i mån av tillgång.

Frågor om frö?

Har du frågor om förädling, fröproduktion eller vill du beställa frö?

Kontakta oss