Frösortiment

Kottar

Anpassat till hela landet 

För att passa alla klimat runt om i landet finns olika härkomster, anpassade för det område där fröet skall användas. Det frö som produceras går till vår egen plantproduktion och andra plantproducenter samt till skogssådd.

Våra vanligaste fröer är tall- och granfrö, men vi arbetar även med andra trädslag såsom björk, lärk, bok, ek, klibbal m.fl.

Priset på tall- och granfrö varierar beroende på genetisk kvalitet, härkomst och grobarhet, mellan 6 500–20 000 kr/kg. Frö från övriga trädslag finns till salu i mån av tillgång.

Läs mer om värdet av förädlade plantor

Ladda hem pdf

Beställ dina plantor här

Gå till plantwebben

Kontakta kundansvariga