En trygg uppväxt med Conniflex.

Det handlar om din skog.

Men i grund och botten handlar det om mer än så. Det handlar om kommande generationer, om ett rikt djurliv och om plantörernas hälsa. Det handlar om att skapa en trygg uppväxt – för din skog, naturen och för människan.

Conniflex är ett skydd mot snytbagge. Det är lika effektivt som insekticider men helt miljövänligt. Skyddet består av sand och lim som lägger sig likt en skyddsväst runt plantans stam. Snytbaggen kan varken bita loss sandkornen eller gnaga mellan dem. Det är effektivt och miljövänligt på samma gång. Så se till att skydda det du bryr dig om – i dag, i morgon och framöver. 

Varför Conniflex?

  • Ett skydd fritt från giftiga bekämpningsmedel.
  • Bevisad skyddseffekt.
  • En behandling räcker.

Vill du veta mer? Kontakta oss

Uppföljning av praktiska planteringar med Conniflex

Under 2007-2014 genomförde SLU årliga uppföljningar av Conniflexbehandlade plantor på ett hundratal konventionella föryngringar där inventeringar gjordes såväl ett som två och tre år efter planteringen. Studien visade att i genomsnitt drabbades var 5e planta (18%) av snytbaggeangrepp.

Plantöverlevnaden var hög. Totalt överlevde i genomsnitt 93% det första året. Av de 7% som dog var det en 1/3 (2,3%) som dog av snytbaggeangrepp och 2/3 (4,7%) av tork eller behandlingsrelaterade skador.

Under det andra och tredje året snytbaggedödades i stort sett inga plantor alls trots att 60-70% visade spår efter angrepp.

Praktiska planteringar med snytbaggeskyddet Conniflex – summering av erfarenheter från sju års uppföljningar i fält. Hellqvist, Claes. snytbagge.slu.se

Det började med en envis snytbagge

För skogsägare har snytbaggen länge varit ett stort problem. Den angriper och gnager sönder plantor för hundratals miljoner kronor varje år.

1950

Starka kemiska bekämpningsmedel börjar användas för att skydda mot snytbaggens angrepp. Man inser dock att det inte är en hållbar lösning. Varken för människan eller naturen.

1975

Bekämpningsmedlen förbjuds. I stället används hyggesvila och markberedning, men de ger inte ett tillräckligt bra skydd.

1980

För att få bukt med problemet återinförs vissa mildare bekämpningsmedel. Samtidigt börjar utvecklingen av alternativa skydd att ta fart.

2001

Ett alternativt och lovande skydd börjar testas vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Det är däremot fortfarande en lång och osäker väg kvar till en färdig produkt.

2005

Sveaskog bestämmer sig för att finansiera vidareutvecklingen av det alternativa skyddet och förvärvar även patentet på det. Sveaskog utser Svenska Skogsplantor att driva projektet och förverkliga idén till färdig behandlingsmetod.

2010

Efter omfattande tester kan äntligen ett miljövänligt skydd mot snytbagge lanseras – Conniflex presenteras för marknaden.

2018

Resultatet? Med 320 miljoner behandlade plantor finns det nu en behandling med fullvärdig skyddseffekt och en möjlighet att lämna kemiska bekämpningsmedel bakom oss.

2020

FSC- och PEFC förbjuder nu helt insekticider för certifierade företag då miljövänligare alternativ som Conniflex bedöms som likvärdigt effektiva.

2023

Den 1 november 2023 upphör det sista tillståndet att använda ett kemiskt medel för skydd av barrträdsplantor mot angrepp av snytbagge.

Vill du veta mer? Kontakta oss