Förädling är nyckeln till bättre skogar

Genom förädling väljer man ut de bästa träden, de som kombinerar bra sundhet, tillväxt och kvalitet. De utvalda träden korsas med varandra och deras avkomma testas för att hitta de kombinationer som ger bäst resultat, vilka väljs ut till kommande omgångar.

Förädlingen är en pågående process som hela tiden ger bättre plantmaterial. Den ökade tillväxten leder till kortare omloppstider och snabbare inbindning av koldioxid ur atmosfären. Skogens unika egenskaper gör den till en central del i klimatutmaningen.

Träden inom förädlingsprogrammet testas på både varmare och kallare platser än dagens genomsnitt. Därigenom finns en klimatanpassning i förädlingen som fungerar snabbare än naturens eget urval.

Mer om förädling

Test: Så här mycket kan du öka värdet på skogen med rätt plantor

Räkna själv