Fröbeställning

Kontakta vår fröavdelning.

Johanna Gårdebrink
Kundansvarig frö / fröspecialist

+46 10-54 49 540
johanna.gardebrink@skogsplantor.se
Lagans fröstation