Miljövänliga skyddsbehandlingar

Från och med 2020 tillåts inga dispenser för användning av kemiska bekämpningsmedel mot snytbagge inom ramen för FSC och PEFC. 

Det finns effektiva och miljövänliga alternativ

Svenska Skogsplantor har utvecklat effektiva lösningar mot snytbagge för både täckrot, barrot och Teplus med hög skyddseffekt.

Conniflex är ett beläggningsskydd. En blandning av sand och lim sprutas på plantan.
Mer om Conniflex

Multipro är ett barriärskydd. En hylsa av papper träs på plantans stam och används för barrot- och TePlusplantor. 
Mer om MultiPro

Oavsett vilken metod du väljer är det ett klokt val för din skog. Båda metoderna ger ett effektivt skydd samtidigt som de är miljövänliga och ger en sund arbetsmiljö.

Som landets ledande leverantör av föryngringstjänster och skogsplantor vill vi visa vägen till en hållbar utveckling.