Information med anledning av Coronaviruset

Här har vi samlat information med anledning av Coronaviruset.

Vid besök i våra plantskolor och produktionsanläggningar

Vi gillar besök och produktionen av skogsplantor är viktig för kvaliteten på skogens föryngring. Därför inför vi nu tillfälliga rutiner för att minska risken för smittspridning bland personalen i våra anläggningar.

Studiebesök och liknande kan ej genomföras för närvarande. Vänligen hör av dig till din kontaktperson för mer information och ombokning.

Självklart har vi fortfarande öppet för plantuthämtning, inleveranser, installationer och reparationer mm. Dessa besök ska anmälas i förväg till ansvarig person på respektive anläggning.

Kontaktinformation hittar du här nedan och finns även tillgänglig i anslutning till varje produktionsenhet.

Kilåmons plantskola
För uthämtning av plantor, ring 070-568 91 17
Övriga ärenden, ring 072-576 39 97

Lagans fröstation
För uthämtning av plantor, ring 0372-352 35
Övriga ärenden, ring 0372-303 80

Lugnets plantskola
För uthämtning av plantor, ring 076-801 68 59
Övriga ärenden, ring 076-763 40 01

Stakhedens plantskola
För uthämtning av plantor, ring 076-131 46 66
Övriga ärenden, ring 070-376 93 30

Trekantens plantskola
För uthämtning av plantor, ring 0480-38288
Övriga ärenden, ring 0480-38285

Vibytorps plantskola
För uthämtning av plantor, ring: 072- 208 77 46
Övriga ärenden, ring 070-347 85  52

Vidsel plantterminal
För uthämtning av plantor, 070-336 27 53
Övriga ärenden, ring 070-308 24 06

Övriga frågor hänvisas till skog@skogsplantor.se

 

Kundinformation

Publicerad 200319

Gäller dig som beställt planteringstjänster av Svenska Skogsplantor i Götaland och Svealand, med leverans under 2020.

De senaste dagarnas händelseutveckling i samband med coronaviruset, vilken inneburit stängda gränser i stora delar av Europa, skapar oklarhet inför kommande planteringssäsong.

Begränsningarna i resandet mellan länder gör att flera av Svenska Skogsplantors entreprenörer ser en osäkerhet i hur stor andel av arbetskraften som kommer att finnas tillgänglig vid säsongsstarten.

Detta kan komma att påverka utförandet av planteringstjänster under framförallt våren. Svenska Skogsplantor följer därför utvecklingen noggrant och har tät kontakt med våra entreprenörer. Utvecklingen under de närmaste 14 dagarna är av stor betydelse.

Vi gör nu allt vi kan för att klara av de åtaganden vi redan bekräftat under våren 2020. Planteringar kan trots detta komma att behöva skjutas fram i tid.

I de fall beställningar påverkas kommer du som kund att kontaktas av våra kundansvariga för närmare information.