Svenska Skogsplantor och Sveaskog introducerar ny effektiv skyddsbehandling för barrotsplantor

Svenska Skogsplantor och Sveaskog introducerar en ny effektiv skyddsbehandling mot snytbaggeangrepp för barrotsplantor. Produktnamnet för den nya skyddsbehandlingen är Connisafe®.

För tretton år sedan lanserade Sveaskog och Svenska Skogsplantor Conniflex, ett mekaniskt skydd mot snytbagge som snabbt blev den marknadsledande behandlingen för täckrotsplantor. Kvalitén på skyddseffekten var så hög att insekticider kunde fasas ut ur det certifierade skogsbruket.

Med den långa erfarenheten av miljövänliga mekaniska skydd för täckrotsplantor har SSP nu utvecklat en produkt för barrotsplantor som bygger vidare på Conniflex och har en likvärdig skyddseffekt. 

- Marknaden har efterfrågat en effektiv behandling för barrotsplantor och vi har arbetat målmedvetet med att ta fram en sådan lösning under en längre tid. Nu introducerar vi Connisafe® och de första plantorna behandlas och levereras redan i höst, säger Helene Bergström affärsområdeschef SSP.

Helene Bergström affärsområdeschef Svenska Skogsplantor

Kunder som väljer Connisafe® får sina plantor färdigbehandlade vid leverans då skyddsmedlet appliceras direkt i plantskolan. Connisafe som behandlingsmedel kommer att tillgängliggöras för skogsplantproducerande företag via tillverkaren.

Connisafe varumärke

Fakta 
Connisafe® används på barrplantor och skyddar mot snytbaggens angrepp i form av en mineralblandning som omsluter på plantan med hjälp av ett vattenbaserat bindemedel. Barrotsplantor används framför allt i södra Sverige. 2020 levererades totalt 407 miljoner skogsplantor i Sverige varav 11 procent utgjordes av barrotsplantor enligt statistik från Skogsstyrelsen.