Luis Morales Örebro universitet

Nytt forskningsprojekt - Solljus och UV-ljus påverkan på skogsplantor

Ett nytt forskningsprojekt kring olika ljuskällors påverkan på skogsplantors fysiologiska processer inleds i höst på Örebro universitet i samarbete med Svenska Skogsplantor, ett affärsområde inom Sveaskog och företaget Heliospectra.

Hur ljuskvaliteten kan hjälpa skogsplantor att acklimatisera sig och förbättra plantproduktionen är en ny forskningsstudie vid Örebro Universitet som ska pågå under tre år. Det står klart sedan finansiering om tre miljoner kronor beviljats via KK-stiftelsen. Forskningsstudien kommer att genomföras i samarbete med Svenska Skogsplantor, ett affärsområde inom Sveaskog och företaget Heliospectra.

Luis Morales

- Jag är glad över finansieringen och att starta upp forskningsprojektet. Vi kommer att undersöka hur olika kombinationer av solljus och UV-ljus kan hjälpa skogsplantor i plantskolor att acklimatisera sig i utomhusmiljön och hur det kan implementeras i produktionen, säger Luis Morales, universitetslektor vid Institutionen för naturvetenskap och teknik, Örebro universitet.

Svenska Skogsplantor är ledande inom skogsplantproduktion och bidrar till utveckling av innovativ odlingsteknik. Ljus som styrmedel för plantornas tillväxt används idag och det finns stor potential i ökad förståelse för hur olika ljus påverkar plantornas fysiologiska processer.

Forskningen gäller tall- och granplantor och kommer att bedrivas på Örebro universitet och ute på Svenska Skogsplantors produktionsanläggningar. Bland annat på Vibytorps plantskola i Hallsberg där skogsplantorna sås i växthus och sedan odlas vidare utomhus.

- I storskaliga produktionsprocesser ger varje liten förbättring stor effekt i slutänden. Att plantorna är väl förberedda när de levereras är viktigt för plantkvaliteten och i förlängningen för tillväxten och utvecklingen i morgondagens skogar, säger Oskar Skogström frö- och odlingschef Svenska Skogsplantor.

Forskningsprojektet startar under hösten 2024.


Kontaktperson Svenska Skogsplantor
Oskar Skogström frö- och odlingschef Svenska Skogsplantor, 072-200 87 13 oskar.skogstrom@skogsplantor.se

Fakta

  • Forskningsprojektet bedrivs av Örebro universitet, institutionen för naturvetenskap och teknik med finansiering via KK-stiftelsen.
  • Projektet sker under tre år och leds av universitetslektor Luis Morales.
  • Svenska Skogsplantor och Heliospectra - intelligent LED belysningsteknik är företagspartners i forskningsprojektet.
  • Svenska Skogsplantor odlar varje år mellan 130-140 miljoner skogsplantor i fem plantskolor.