Fröverksamheten

Vår fröverksamhet sträcker sig över hela landet.

Vid vår fröstation i Lagan producerar vi skogsfrö för alla delar av Sverige. Råvaran, kottarna, kommer från våra drygt 1100 ha fröplantager. En fröplantage är en odling av speciellt utvalda träd med bra sundhet, hög tillväxt och bra kvalitet. Från kottarna som skördas i plantagerna får vi förädlat frö. Dagens fröplantager ger frö som har 8,5-24% högre tillväxt än om vi skulle plocka kottar i naturbestånd.

Nya fröplantager

För att säkerställa att vi kan erbjuda tillräckligt med frö till alla intressenter kompletterar med att skörda kottar i naturbestånd och importera frö. Det gör att vårt sortiment är brett, vi kan oftast förse dig med just det frö som du behöver.

För närvarande anläggs nya fröplantager, det s k TreO-programmet, med mål att förse hela landet med förädlat frö. Det nya fröet kommer att bli tillgängligt inom 5-10 år för vissa delar av landet. TreO-programmet finansieras av skogsbruket och beräknas kosta ca 125 Mkr. Svenska Skogsplantor ser detta som oerhört viktigt, och därför kommer vi att satsa ca 65 Mkr i nya plantager fram till år 2017, som ska täcka fröproduktion fram till 2060.

Våra kunder är dels plantproducenter och dels privata skogsägare som vill föryngra sina marker t ex genom skogssådd. Skogssådden har de senaste åren fått ett rejält uppsving, framförallt i de norra delarna av landet.