Odling

Att odla fram skogsplantor med rätt egenskaper är en avancerad process. Här följer en beskrivning av hur vi odlar täckrotsplantor, barrotsplantor samt TePlus.

Täckrotsplantor

Täckrot betyder att plantans rötter är täckta med odlingssubstrat under odling och vid leverans. Svenska Skogsplantor har olika storlekar på sina krukor och plantor, anpassade till olika förhållanden. På samma sätt fördelas olika härkomster på frö.

Efter sådd får plantorna tillbringa första tiden i växthus under kontrollerade former gällande ljus, temperatur och vattning/gödsling. Granen behöver ha tillskottsljus i övre delen av vårt land under de första månaderna under våren för att inte vintra in. Då temperaturen tillåter, och risken för frosten avtagit ställs både gran och tall ut på friland för fortsatt skötsel där. Då växthusen tömts sås det in en ny omgång plantor, som efter att de uppnått önskad storlek ställs ut på friland för att växa vidare med noggrann skötsel.

Tall har första växtsäsongen i sitt liv endast ett barr/fäste. Vi kallar dessa plantor enkelbarrsplantor. Om vi däremot med hjälp av svarta dukar långnattbehandlar plantorna under några veckor kan vi få dem att bilda dubbla barr, som tallen sedan har resten av sitt liv. Dessa plantor kallar vi dubbelbarrstall. De är lite robustare än enkelbarr.

Då granen uppnått den storlek vi strävar mot i vårt kvalitetsdokument ställs den i långnattanläggning, där vi ger dem längre natt, med hjälp av svarta dukar, än naturligt för årstiden, för att få dem att knoppa in, vilket ger den goda förutsättningar vid höstplantering. Då de plantor som inte packats och skickats ut i skogen för höstplantering har ”vintrat in” och uppnått fryståligt stadium packas de in i kartonger, ställs på pall som plastas in för att ge optimala förhållanden. Därefter placeras de i något av våra fryslager i -3° i väntan på leverans våren efter.

På några av våra plantskolor sås det in ytterligare en omgång plantor, som får växa sig till lagom storlek i växthuset, för att sedan förvaras i -3° i kyllager under vintern, för vidare odling säsongen efter. Även de flesta av våra mikroplantor som vi omskolar till större krukor på våren är sådda på sensommaren och lagras inplastade i kyl inför detta. Dessa plantor får sedan växa ytterligare en säsong i sin slutkruka för att uppnå den storlek som vi önskar.

Barrotsplantor

En barrotsplanta levereras med ”bar” rot. Denna planta är i allmänhet större än täckrotsplantan. Barrotsplantor sås direkt på fält i plantsängar. Då de uppnått hanterbar storlek (12-15 cm långa) tas de upp och omskolas i rader direkt i plantsängar. Plantorna rotbeskärs i samband med omskolning samt eventuellt någon gång till. De gödslas, bevattnas och kultiveras efter behov. Plantorna tas upp för försäljning efter cirka ett och ett halvt år efter omskolning. De packas i säck eller kartong för direktleverans eller infrysning i fryslager i -3° för leverans våren efter.

TePlus-plantor

Dessa plantor är en hybrid av täcksrot och barrotsplantor. De sås in i växthus i mindre krukor. Där får de stå i åtta veckor under kontrollerade förhållanden. De flyttas sedan ut på friland för avhärdning i ytterligare cirka åtta veckor. Efter det sker omskolning i fält i rader och i övrigt följer det samma koncept som för barrotsplantor.