Gödsel arGrow

Gödslet arGrow innehåller arginin, en aminosyra som binds i marken och inte sköljs bort med nederbörden. Det är en stor fördel både för planta och miljö.

Hos Svenska Skogsplantor kan du beställa granulat och färdigmonterade planteringsrör med automatisk doserare för granulatspridning. Kontakta din kundansvarig för beställning och mer information.

Gödslingen ger plantorna ett bättre rotsystem, snabbare tillväxt och högre överlevnad. En god rotetablering tidigt hjälper plantan att ta upp vatten och näring från marken, vilket gör att den utvecklas snabbare och klarar torka bättre. Läs mer i tillverkarens produktblad.