Beställ markberedning

För att lyckas med en plantering krävs i de allra flesta fall att man förbereder med markberedning. Då får plantorna den bästa möjliga starten och man minskar risken för snytbaggeskador.

Huvudsyftet med markberedningen är att skapa bra planteringspunkter, där plantan slipper konkurrens om utrymme, näring och vatten. Markberedningen gör även planteringsarbetet enklare.

Högre marktemperatur

Med mindre markvegetation värms också marken upp lättare vilket ger en högre marktemperatur. Och en högre marktemperatur bidrar till mindre frostrisk.

Med markberedning och högre marktemperatur ökar också näringsomsättningen. Det blir helt enkelt mer näring för plantan. Och sist men inte minst - med markberedning blir det mer öppen mineraljord och där trivs inte snytbaggen

Sju skäl till markberedning:

  • Enklare att plantera
  • Mindre konkurrens från växtlighet
  • Mindre risk för snytbaggeangrepp
  • Högre marktemperatur och jämnare mikroklimat
  • Jämnare fuktighet
  • Mindre frostrisk
  • Bättre näringstillgång
Beställ markberedning Kontakta kundansvarig