Beställ plantering

Gör rätt från början

Plantering är den vanligaste metoden vid skogsföryngring och fungerar på i princip alla marker. Men för att resultatet ska bli lyckat gäller det att välja rätt. Rätt planta, rätt tid, rätt skötsel och rätt plantering.

När vi planterar åt dig erbjuder vi dig en garanti för din föryngring så att du kan känna dig säker. Läs mer om vår föryngringsgaranti.

Oavsett om du låter oss ta hand om planteringen eller om du gör det själv gäller det att vara noggrann. Nedan följer några råd och det finns också planteringstips att ladda ner och ta med sig.

Rätt planta

Vi hjälper dig att välja rätt typ av planta beroende på klimatet på växtplatsen, bördighet, konkurrens från annan växtlighet samt risk för angrepp från snytbagge och viltbetning.

Rätt tid

Vår eller höst? Bästa tid för plantering anses traditionellt vara våren, så fort tjälen släppt och marken är fuktig. Men plantering på hösten, i augusti och september, är ett fullgott alternativ som har sina fördelar.

Höstplantering brukar dela Sverige i två läger. Vissa vet att det är ett smart sätt att säkerställa tillgång på rätt plantor, undvika försommartorka samt ge plantorna god rottillväxt och snabb etablering. Andra hävdar risk för viltskador och frosttorka. Men med kunskap har du rätt förutsättningar för att lyckas.

När du höstplanterar ska du välja långnattbehandlade plantor som klarar höstens frostnätter. Var också noga med markberedning och använd större plantor ju kraftigare hyggesvegetationen är. Undvik finjordrika, låglänta och fuktiga marker om du väljer höstplantering. Du kan också välja att köpa plantan behandlad med ett viltskyddsmedel för att minska risken för viltskador.

Rätt skötsel

En lyckad plantering kräver plantor i bästa möjliga kondition. Det är viktigt att plantorna sköts rätt från utlämning till plantering, för att skydda dem från uttorkning och andra skador.

Rätt plantering

Principen är att plantan ska sitta djupt, högt i torvan och långt från annan vegetation. Plantan ska planteras omgiven av mineraljord för att minska skador av snytbagge. Helst i en omvänd torva med mineraljord för hög tillväxt.

Beställ plantering Kontakta kundansvarig
Låt oss göra jobbet

Vi kan ta hand om hela föryngringsuppdraget inklusive markberedning och plantering. Med det följer vår föryngringsgaranti.

Läs mer om vår föryngringsgaranti

Tips vid plantering av täckrot

Tips vid plantering av barrot & teplus