Organisation

Organisation

Svenska Skogsplantor är ett affärsområde inom Sveaskog. Vi bedriver fröverksamhet, plantodling och försäljning av skogsplantor.

Verksamheten är geografiskt indelat i tre olika resultatområden, Syd, Mellan och Nord. Fröverksamheten är ett fjärde resultatområde. Verksamheten stöds av funktionerna inköp, HR, ekonomi, marknad samt specialistfunktionerna Odling och Teknik.

Organisationsschema