Företaget

Svenska Skogsplantor bildades 1994 och är idag ett ett rikstäckande affärsområde inom Sveaskog med specialistkompetens på frö, plantor och ett brett utbud av tjänster inom skogsskötselområdet.

Att vi är rikstäckande innebär att vi finns nära dig, oavsett var du bor och var din skog finns. Det är också tryggt att veta att Svenska Skogsplantor alltid levererar frön och plantor av högsta kvalitet, anpassade efter olika regionala förhållanden. Läs mer om dessa fördelar på sidan om fröproduktion.

Affärsområdet Svenska Skogsplantor omsätter ca 400 miljoner kronor och har ca 120 anställda. 2003 införlivades Svenska Skogsplantor i Sveaskogkoncernen.

Svenska Skogsplantor är miljöcertifierat enligt kravstandard ISO 14001:2015. Vi är också certifierade enligt PEFC, ett internationellt system för certifiering av skogsbruk och virkeshandel. Certifikaten är gemensamma för koncernen, läs mer på Sveaskogs hemsida

  • ISO 14001:2015 certifikat
  • PEFC certifikat
Om vår koncern

Svenska Skogsplantor är ett affärsområde inom Sveaskog, Sveriges största skogsägare med 14 procent av Sveriges skogar. Sveaskog säljer timmer, massaved och biobränsle till cirka 130 kunder inom främst sågverks-, massa- och pappersindustrin. Dessutom gör Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Sveaskog är genom Svenska Skogsplantor ledande i Sverige inom skogsföryngring och plantor. 

Skogen med dess tillgångar är Sveaskogs kärnverksamhet. Det är ett stort ansvar att bedriva skogsbruk samt utveckla nya affärsmöjligheter och användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. Hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Ett träd som planteras i dag ska skördas om 60-120 år. Den växande skogen och produktionen av skogsråvara bidrar starkt till att motverka klimatförändringen.

Sveaskog äger skog till ett värde om 34 miljarder kronor. Omsättningen 2018 var ca 6,9 miljarder kronor och har ca 840 anställda. Ägare är svenska staten. Läs mer på sveaskog.se