Historik

1994

Svenska Skogsplantor AB bildas genom att Skogsvårdsorganisationens plantskolor och fröstationer bolagiseras. Svenska Skogsplantor var då ett renodlat frö- och plantproducerande företag.

2002

Svenska Skogsplantor omorganiseras efter en allmän nergång i branschen under 1990-talet. Plantsystemet Svepot Air lanseras för marknaden i södra Sverige.

2003

Sveaskog förvärvar Svenska Skogsplantor AB som blir ett dotterbolag till Sveaskog.

2004

Sveaskogs plantverksamhet, Sveaskog Frö & Plant, slås ihop med Svenska Skogsplantor.

2005

Svenska Skogsplantor förvärvar rättigheten till patentet för Conniflex och startar en utvecklingsfas av plantskyddet.

2009

Svenska Skogsplantor inviger nytt centrallager i Kumla för att effektivisera och förbättra logistiken.

2010

Conniflex lanseras på svenska marknaden efter ett omfattande utvecklingsarbete.

2013

Svenska Skogsplantor inför odling med mikroplantsteknik.

2014

Svepot Air 30 lanseras för norra Sverige.

2015

Ny organisation med tre resultatområden, Nord, Mellan och Syd. Det finska dotterbolaget Nordic Forest Plant införlivas i RO Mellan. Svenska Skogsplantor AB övergår till ett affärsområde inom Sveaskog-koncernen.

2018

Ny organisationsstruktur. Resultatområde Mellan och Syd fusioneras . Omfattande investeringar i produktionskapaciteten i flera plantskolor.

2019

Oljeuppvärmningen av växthusen byts ut till förmån för fossilfritt biobränsle.

2020

Ny Conniflexlinje öppnas vid Stakhedens plantskola.