Organisation

Svenska Skogsplantor är ett affärsområde inom Sveaskog. Vi bedriver fröverksamhet, plantodling och försäljning av skogsplantor.

Verksamheten är geografiskt indelat i två olika resultatområden, Syd och Nord. Affärsutveckling är ett eget område. Verksamheten stöds av funktionerna inköp, HR, ekonomi, marknad samt specialistfunktionerna odling, teknik och verksamhetsutveckling.