Miljövänliga skyddsbehandlingar

Ett av de större hoten mot en effektiv föryngring av barrträd i Sverige är skador orsakade av insekter, främst den så kallade snytbaggen (Hylobius abietis).

Det finns exempel på hyggen som drabbats av över 80-procentig plantavgång på grund av just snytbaggar. Skadorna uppkommer främst då de nykläckta baggarna gör ett så kallat näringsgnag. Totalt görs tre gnag per år, vår, sommar och höst. Risken för angrepp är störst de första två åren efter avverkning, och sjunker sedan successivt för att slutligen klinga av efter det tredje året efter avverkning. Snytbaggen sprider sig allt mera norrut i Sverige.

Det finns en rad motåtgärder som kan skydda plantorna mot angrepp: En god markberedning som blottlägger mineraljord, plantering i mineraljord, användning av äldre och kraftigare plantor, samt skyddsbehandlingar.

Sedan lanseringen 2010 har flera hundra miljoner plantor behandlats med beläggningskyddet Conniflex. Våra fleråriga uppföljningar i fält utförda av SLU visar på mycket god skyddseffekt under två år. Metoden är miljövänlig och lika effektiv som användning av kemiska bekämpningsmedel.

Kemiska skyddsmedel dominerade länge som skydd för skogsplantor, men sedan flera år tillbaka finns fullgoda miljövänliga alternativ som Conniflex. De är effektiva skydd samtidigt som de är miljövänliga och ger en sund arbetsmiljö. För FSC®- eller PEFC-certifierade aktörer tillåts ingen användning av kemiska insekticider från och med 2020.

Läs mer om Svenska Skogsplantors effektiva skydd

Conniflex

Om kemiska skydd mot snytbagge

Kemiska skydd har använts sedan 1940-talet och på 1970-talet inleddes arbetet med att begränsa användningen. Idag är metoden på väg att fasas ut. Bara ett medel är godkänt av kemikalieinspektionen.

Insekticider

Insekticider är kemiska substanser som är särskilt giftiga för insekter. Idag finns i Sverige bara ett preparat, Forester, godkänt till 2022-10-31.

Imprid Skog har anstånd för användning till 2022-07-31. Båda har gemensamt att de är magverkande, vilket innebär att de börjar verka först efter det att snytbaggen ätit av dem.

För FSC®- eller PEFC-certifierade aktörer tillåts ingen användning av insekticider från och med 2020.

Svenska Skogsplantor har slutat att behandla plantor med kemiska bekämpningsmedel i de egna plantskolorna. Under en övergångsperiod fortsätter handeln med kemiskt behandlade plantor från andra aktörer.

Binds i barken

Insekticiden binds i barken och när snytbaggen äter av barken får den i sig av insekticiden. Är plantan riktigt behandlad räcker det med att snytbaggen biter en gång i barken för att den ska sluta äta och sedan dö. Det innebär att om det finns snytbaggar, kommer det att ge skador på plantorna även om de är behandlade med insekticider.

Efterbehandling

Kemiska skydd är effektiva så länge substansen sitter kvar på plantan men effekten sitter i högst en säsong. Det är inte ovanligt att plantor som är behandlade med insekticider behöver en efterbehandling i fält för att ha skyddseffekt även andra året efter plantering.