Allt fler satsar på höstplantering

De senaste åren har allt fler satsat på höstplantering. Inte sedan de stormiga åren 2005 och 2007 har det varit så populärt att plantera i slutet av sommaren och början på hösten. I år väntas närmare 60 miljoner plantor planteras på hösten.

Marknaden för höstplantering väntas slå rekord i år. Uppemot 60 miljoner plantor beräknas planteras i höst – främst täckrotsplantor. Kunderna är både stora skogsbolag och mindre, privata skogsägare. En stor del av plantorna är behandlade mot snytbagge och vilt.

- Höstplantering är ett bra sätt att sprida arbetsinsatserna i skogen, men det ger också plantorna en bra start med god rotetablering samtidigt som man undviker riskerna med försommartorka, säger Roger Johansson, affärsområdeschef på Svenska Skogsplantor.

På områden som riskerar försommartorka är höstplantering bra alternativ till vårplantering eftersom det är fuktigare på hösten med hög marktemperatur vilket medger god rottillväxt. Det är också viktigt att höstplantera vid rätt tidpunkt.

- Plantering i augusti och första hälften av september ger med stor sannolikhet ett lyckat resultat då plantorna hinner rota sig ordentligt. Sen plantering, i oktober eller november strax innan marken tjälar, fungerar egentligen bara som plantlagring på hygget, säger Anders Lindström, professor och expert på skogsplantor.

För mer information:

Roger Johansson, affärsområdeschef på Svenska Skogsplantor, tfn 070 - 686 18 22

Gunilla Andersson, tf marknadsansvarig på Svenska Skogsplantor, tfn 08 – 655 90 97

Om Svenska Skogsplantor:

Svenska Skogsplantor är ett affärsområde inom Sveaskog. Vi är Sveriges största och ledande leverantör av skogsfröer, skogsplantor och skogsföryngringar. Våra kunder är stora delar av skogsnäringen i Sverige, och även skogsägare i Finland och Norge. Svenska Skogsplantor omsätter runt 325 mkr och levererar årligen ca 125 miljoner skogsplantor.

4 tips för lyckad höstplantering
  1. Ger god rotetablering och snabbare start på tillväxten.
  2. Undvik finjordrika, låglänta och fuktiga marker.
  3. Välj långnattbehandlade plantor som klarar höstens frostnätter
  4. Markberedning och använd större plantor ju kraftigare hyggesvegetationen är.

Fler nyheter