Allt fler satsar på höstplantering

De senaste åren har allt fler satsat på höstplantering. Inte sedan de stormiga åren 2005 och 2007 har det varit så populärt att plantera i slutet av sommaren och början på hösten. I år väntas närmare 60 miljoner plantor planteras på hösten.

Marknaden för höstplantering väntas slå rekord i år. Uppemot 60 miljoner plantor beräknas planteras i höst – främst täckrotsplantor. Kunderna är både stora skogsbolag och mindre, privata skogsägare. En stor del av plantorna är behandlade mot snytbagge och vilt.

- Höstplantering är ett bra sätt att sprida arbetsinsatserna i skogen, men det ger också plantorna en bra start med god rotetablering samtidigt som man undviker riskerna med försommartorka, säger Roger Johansson, affärsområdeschef på Svenska Skogsplantor.

På områden som riskerar försommartorka är höstplantering bra alternativ till vårplantering eftersom det är fuktigare på hösten med hög marktemperatur vilket medger god rottillväxt. Det är också viktigt att höstplantera vid rätt tidpunkt.

- Plantering i augusti och första hälften av september ger med stor sannolikhet ett lyckat resultat då plantorna hinner rota sig ordentligt. Sen plantering, i oktober eller november strax innan marken tjälar, fungerar egentligen bara som plantlagring på hygget, säger Anders Lindström, professor och expert på skogsplantor.

För mer information:

Roger Johansson, affärsområdeschef på Svenska Skogsplantor, tfn 070 - 686 18 22

Gunilla Andersson, tf marknadsansvarig på Svenska Skogsplantor, tfn 08 – 655 90 97

Om Svenska Skogsplantor:

Svenska Skogsplantor är ett affärsområde inom Sveaskog. Vi är Sveriges största och ledande leverantör av skogsfröer, skogsplantor och skogsföryngringar. Våra kunder är stora delar av skogsnäringen i Sverige, och även skogsägare i Finland och Norge. Svenska Skogsplantor omsätter runt 325 mkr och levererar årligen ca 125 miljoner skogsplantor.

4 tips för lyckad höstplantering
  1. Ger god rotetablering och snabbare start på tillväxten.
  2. Undvik finjordrika, låglänta och fuktiga marker.
  3. Välj långnattbehandlade plantor som klarar höstens frostnätter
  4. Markberedning och använd större plantor ju kraftigare hyggesvegetationen är.

Fler nyheter

Luis Morales Örebro universitet

Nyhet

10 juni 2024

Nytt forskningsprojekt - Solljus och UV-ljus påverkan på skogsplantor

Ett nytt forskningsprojekt kring olika ljuskällors påverkan på skogsplantors fysiologiska processer inleds i höst på Örebro universitet i samarbete med Svenska Skogsplantor, ett affärsområde inom Sveaskog och företaget Heliospectra.

Nyhet

27 maj 2024

Minskad användning av odlingstorv - Svenska Skogsplantor odlar i torversättning

I arbetet med att minska behovet av odlingstorv har Svenska Skogsplantor, ett affärsområde inom Sveaskog, successivt ersatt odlingstorven med ersättningsprodukter. I delar av odlingarna används idag upp till 50 procent träfiber.

Nyhet

13 december 2023

Svenska Skogsplantor investerar i ny produktionslinje på Trekantens plantskola

Svenska skogsplantor, SSP, har investerat 14,5 miljoner kronor i en ny produktionslinje för packning av skogsplantor på Trekantens plantskola. Satsningen ska bidra till ökad leveranskvalitet på skogsplantorna.

Nyhet

26 september 2023

Svenska Skogsplantor och Sveaskog introducerar ny effektiv skyddsbehandling för barrotsplantor

Svenska Skogsplantor och Sveaskog introducerar en ny effektiv skyddsbehandling mot snytbaggeangrepp för barrotsplantor. Produktnamnet för den nya skyddsbehandlingen är Connisafe®.

Nyhet

10 november 2022

Träfiberkrukor blir det nya gröna i odlingsproduktionen

Den planta som en gång har odlats i en biokompositkruka blir en del av själva krukan. Klimatsmart och miljövänligt när träfibrer blir till nya krukor, i det pilotprojekt som Svenska Skogsplantor just nu driver på en av sina plantskolor.

Nyhet

20 september 2022

Stenvalls Trä inviger visningsobjekt i samarbete med Svenska Skogsplantor – stora skillnader i tillväxt

Under måndagen 19 september höll Stenvalls Trä invigning av ett nytt visningsobjekt med förädlade plantor som anlagts tillsammans med Svenska Skogsplantor. Skillnaderna mellan plantorna är tydliga.