Minskad användning av odlingstorv - Svenska Skogsplantor odlar i torversättning

I arbetet med att minska behovet av odlingstorv har Svenska Skogsplantor, ett affärsområde inom Sveaskog, successivt ersatt odlingstorven med ersättningsprodukter. I delar av odlingarna används idag upp till 50 procent träfiber.

Sedan år 2020 har Svenska Skogsplantor (SSP), ett affärsområde inom Sveaskog, arbetat för att minska behovet av odlingstorv. Arbetet har gått snabbt framåt med provodlingar där odlingstorven succesivt bytts ut mot ersättningsprodukter. I årets sådd odlas delar av den ordinarie plantproduktionen i odlingssubstrat med upp till 50 procent torversättning, där träfiber används som ersättningsprodukt.  

- Ett minskat behov av odlingstorv är en viktig del i arbetet med att sänka Svenska Skogsplantors utsläpp av växthusgaser. Därför arbetar vi med att ta fram odlingssubstrat som kan ersätta odlingstorven samtidigt som det är hållbart producerat, säger Helene Bergström affärsområdeschef för SSP. 

Torvens egenskaper gör att den lämpar sig väl för odling, både för fritidsodlare och yrkesodlare. SSP har undersökt och testat flera olika torversättningsmaterial. Den ersättningsprodukt som nu används är en träfiberblandning som inte bara har ett lägre klimatavtryck än torven utan den har också visat sig ge positiv effekt på plantornas rotutveckling. Med träfiberinblandning söker sig rötterna utåt. Det skapar flera finrötter och ett bättre rotsystem. 

- Vi siktar på att sluta kretsloppet i den mening att vi vill använda en lokalt producerad ersättningsråvara som är biologiskt nedbrytbar som bas för att driva upp nästa generation skog, säger Helene Bergström. 


Jämförelse av rotutveckling. Odlingstorv till vänster och träfiberbaserad torversättning till höger. 

Bättre rotutveckling i torversättningen 

Kostnadsmässigt är torversättningen dyrare än traditionell odlingstorv då den kräver fler steg i produktionen. Samtidigt ökar effektiviteten i odlingarna när rotutvecklingen blir bättre. Den stora vinningen ligger i ett hållbarhetsperspektiv där slutprodukten har ett lägre klimatavtryck. 

Fakta
  • Under 2023 stod odlingstorven för 54 procent av Svenska Skogsplantors utsläpp av växthusgaser, motsvarande 6 485 ton CO2-e och 2,5 procent av Sveaskogs totala utsläpp. 
  • Sveaskog ska minska de antropogena utsläppen i verksamheten och värdekedjan med 60 procent till år 2034, en utfasning av odlingstorven är en viktig aktivitet inom det målet.
  • Svenska Skogsplantor är ett affärsområde inom Sveaskog och är Sveriges ledande plantproducent. Varje år odlas mellan 130-140 miljoner plantor i fem plantskolor över landet.  

Fler nyheter

Luis Morales Örebro universitet

Nyhet

10 juni 2024

Nytt forskningsprojekt - Solljus och UV-ljus påverkan på skogsplantor

Ett nytt forskningsprojekt kring olika ljuskällors påverkan på skogsplantors fysiologiska processer inleds i höst på Örebro universitet i samarbete med Svenska Skogsplantor, ett affärsområde inom Sveaskog och företaget Heliospectra.

Nyhet

27 maj 2024

Minskad användning av odlingstorv - Svenska Skogsplantor odlar i torversättning

I arbetet med att minska behovet av odlingstorv har Svenska Skogsplantor, ett affärsområde inom Sveaskog, successivt ersatt odlingstorven med ersättningsprodukter. I delar av odlingarna används idag upp till 50 procent träfiber.

Nyhet

13 december 2023

Svenska Skogsplantor investerar i ny produktionslinje på Trekantens plantskola

Svenska skogsplantor, SSP, har investerat 14,5 miljoner kronor i en ny produktionslinje för packning av skogsplantor på Trekantens plantskola. Satsningen ska bidra till ökad leveranskvalitet på skogsplantorna.

Nyhet

26 september 2023

Svenska Skogsplantor och Sveaskog introducerar ny effektiv skyddsbehandling för barrotsplantor

Svenska Skogsplantor och Sveaskog introducerar en ny effektiv skyddsbehandling mot snytbaggeangrepp för barrotsplantor. Produktnamnet för den nya skyddsbehandlingen är Connisafe®.

Nyhet

10 november 2022

Träfiberkrukor blir det nya gröna i odlingsproduktionen

Den planta som en gång har odlats i en biokompositkruka blir en del av själva krukan. Klimatsmart och miljövänligt när träfibrer blir till nya krukor, i det pilotprojekt som Svenska Skogsplantor just nu driver på en av sina plantskolor.

Nyhet

20 september 2022

Stenvalls Trä inviger visningsobjekt i samarbete med Svenska Skogsplantor – stora skillnader i tillväxt

Under måndagen 19 september höll Stenvalls Trä invigning av ett nytt visningsobjekt med förädlade plantor som anlagts tillsammans med Svenska Skogsplantor. Skillnaderna mellan plantorna är tydliga.