Svenska Skogsplantors nya värmepannor minskar koldioxidutsläpp

Under hösten installerades tolv pelletseldade värmepannor i Vibytorp och Trekanten. Förutom att den växande skogen nu värms med hjälp av näst intill koldioxidneutral energi från befintlig skog, minimerar anläggningarna sina koldioxidutsläpp.

Bytet av värmepannorna i Vibytorp och Trekanten är ett led i arbetet att minska koldioxidutsläppen inom hela Sveaskog. Målet är att minska utsläppen med 30 procent mellan år 2015 och 2020. Eftersom uppvärmningen står för merparten av Svenska Skogsplantor koldioxidutsläpp är bytet av pannor ett viktigt steg på vägen.

– Många frågar varför vi inte valde flis istället för pellets. Man kan förstås bygga en biobränsleanläggning, men det blir mycket dyrare – det vet vi för att vi redan har två sådana inom företaget. Pellets passar också väldigt bra när man behöver snabb uppvärmning som vi gör här. Dessutom har pellets högre energivärde och är mycket renare och jämnare i torrhet, säger Örjan Bilock, bitr. platschef på Vibytorps plantskola.

Många fördelar med pellets

Att elda med pellets blir också billigare än att elda med olja. Själva investeringen ligger på drygt fem miljoner kronor per plantskola minus ett bidrag från Naturvårdsverket på 45 procent.

– Det innebär att vi tjänar in investeringen redan på fyra, fem år, säger Niclas Noord, teknisk chef på Svenska Skogsplantor i Vibytorp och ansvarig för installationerna.

Till det yttre innebär värmepannorna inte någon större skillnad mot tidigare. Det gör däremot de tio meter höga silorna som rymmer 50 kubik pellets – att jämföra med de tidigare oljetankarna på 5 kubik. Men att silorna är lite mer skrymmande uppvägs flera gånger om av fördelarna.

– Förutom klimatfördelarna blir arbetsmiljön mycket renare och trevligare när vi slipper hantera olja. Och om något skulle råka gå sönder behöver vi inte sanera olja utan får bara lite träspån att sopa ihop, säger Niclas Noord.

Fler värmepannor ska bytas

Efter bytet är alla värmepannor i Trekanten nu pelletseldade. I Vibytorp finns fortfarande ett par äldre pannor kvar, men som kommer att bytas ut på sikt.

– Vi byter i alla växthus där vi har någon produktion att tala om. De andra används knappt och oljepannorna där är betydligt mindre. Så där kommer vi förmodligen att vänta tills vi byter ut växthusen framöver så att vi inte måste byta en gång till, säger Niclas Noord.

Både Niclas Noord och Örjan Bilock upplever att såväl medarbetare som kunder är mycket nöjda med att man nu har bytt till pelletseldade pannor.

– Alla kunder är medvetna om bytet och tycker att det är jättebra. Våra medarbetare håller som bäst på att lära sig de nya pannorna och tycker att det ska bli spännande. Arbetssättet kanske inte skiljer sig så jättemycket åt, men eftersom de nya pannorna är datorstyrda kommer de inte att kräva lika mycket manuellt arbete, säger Niclas Noord.

Fakta:
  • Pellets är en ren träprodukt. Vanligast är att tillverka pellets av spillmaterial från sågverken.
  • Totalt har tolv värmepannor bytts ut under den gångna hösten, sex i Vibytorp och sex i Trekanten.
  • Med varje värmepanna följer en silo som rymmer 50 kubik pellets, motsvarande cirka 34 ton.
  • Om man kör en panna på full effekt dygnet runt – vilket är ovanligt – räcker innehållet i en full silo i 14 dagar. Mer troligt är att innehållet räcker i en månad.
  • Koldioxidutsläppen i de växthus som värms med de nya pannorna minskar med cirka 93 procent.
  • Totalt kommer de tolv nya pannorna att innebära minskade utsläpp på 505 ton koldioxid per år. Det motsvarar ungefär vad en liten bil som åker 80 varv runt jorden släpper ut.

En liten bil, till exempel Volkswagen Polo som kör 3 200 000 kilometer släpper ut 505,984 ton koldioxid. Jordens omkrets är 40 075 km. 3200000/40075 = 79,85

Fler nyheter

Nyhet

04 maj 2022

Mongoliskt besök på Vibytorps plantskola

Under fredagen besökte en mongolisk delegation Vibytorps plantskola och tog del av hur plantproduktion och återbeskogning utförs inom svensk skogsindustri. Delegationen besökte även Näringsdepartementet, SLU och Nordiska genbanken under sitt Sverigebesök.

Lediga tjänster

25 april 2022

Vi söker en kundansvarig till område Skåne, Halland och sydvästra Småland

Vill du jobba i ett gäng som har god sammanhållning, värderar varandras åsikter, och som vet att trivsel och teamkänslan är grunden för att resultatet ska bli bra på jobbet? Sök då jobbet som kundansvarig hos Svenska Skogsplantor.

Lediga tjänster

25 april 2022

Vi söker en kundansvarig till område Dalarna-Gävleborg

Vill du jobba i ett gäng som har god sammanhållning, värderar varandras åsikter, och som vet att trivsel och teamkänslan är grunden för att resultatet ska bli bra på jobbet? Sök då jobbet som kundansvarig hos Svenska Skogsplantor.

Nyhet

03 mars 2022

Svenska Skogsplantor satsar på stärkt hållbarhet och produktivitet på Trekantens plantskola utanför Kalmar

Med en stor satsning har Svenska Skogsplantor, ett affärsområde inom Sveaskog, förbättrat möjligheterna till såväl ett mer hållbart skogsbruk som en ökad produktivitet och en bättre arbetsmiljö på Trekantens plantskola utanför Kalmar.

Nyhet

07 februari 2022

Träflis skyddar skogsplantor

Ett finfördelat och hållbart producerat träflis används med gott resultat på Svenska Skogsplantors plantskolor. Det ersätter där mindre hållbara alternativ för att skydda omskolade plantor.

Nyhet

14 december 2021

Svenska Skogsplantor utvecklar organisationen med ny distributionschef

Jonas Larsson är ny distributionschef hos Svenska Skogsplantor sedan den första december.