Nyinvigning av Sveaskogs investering i Kilåmons plantskola

Svenska Skogsplantor, ett affärsområde inom Sveaskog, har det senaste året investerat tolv miljoner kronor i Kilåmons plantskola utanför Näsåker i Sollefteå kommun. Investeringarna har framförallt gjorts i produktionen för att möta en ökande efterfrågan på plantor och för att förbättra miljöarbetet.

Igår hölls en nyinvigning av verksamheten och Sveaskogs VD Per Matses och biträdande platschef Hans Tenglund klippte bandet tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson.

Varje år levererar Svenska Skogsplantor cirka 52 miljoner plantor från Kilåmons plantskola till skogsbruket i norra Sverige. Nu har Sveaskog investerat tolv miljoner kronor i plantskolan med fokus på en effektivisering i produktionen. Framförallt har investeringen skett i nya maskiner i sådd- och packhallen för en snabbare hantering och paketering av plantorna.

Satsningen leder även till ett förbättrat miljöarbete. Bland annat genom en ny tvättanläggning som ger bättre odlingshygien och minskar användningen av växtskyddsmedel samt en ny cistern som minskar vattenförbrukningen med upp till 95 procent genom att processvattnet kan återanvändas.

- Det känns väldigt bra att vi nu har säkrat produktionsnivån som krävs för att vi ska leva upp till den ökade efterfrågan på plantor. Att vi dessutom har förstärkt miljöarbetet med hjälp av de nya maskinerna är ett viktigt steg för att minska vår klimatpåverkan. Jag är stolt över att ha fått visa upp detta för alla intresserade gäster på invigningen, säger Hans Tenglund som är biträdande platschef på plantskolan.

De nya investeringarna har även gjorts för att förbättra arbetsmiljön ytterligare genom en ökad säkerhet kring maskinerna som skärmats av med skyddsutrustning genom att rörliga maskindelar har byggts in.

Sveaskogs VD Per Matses lyfter att det här är en stor satsning i en verksamhet som redan är förknippad med rekord.

- Exempelvis packades det i oktober förra året under en enda dag över en miljon plantor. Det är mycket bra och det är en ära att få vara med och visa upp de nya investeringar som gör anläggningen ännu bättre. Medarbetarna på plats har gjort ett fantastiskt jobb med det som så mycket symboliserar en av de första länkarna i vår kedja i skogens utveckling. Med plantor av högsta kvalitet tar vi ett stort steg för att stärka skogens motståndskraft, säger Per Matses.

Matses lyfter även att plantskolan i Kilåmon är central för Sveaskog och Svenska Skogsplantor, inte bara bildligt utan även bokstavligt.

- Den ligger centralt nära skogen och nära dit plantorna ska levereras. Då vill vi såklart utveckla verksamheten för att kunna fortsätta leverera rätt plantor som ska kunna återbeskoga marken och för att fortsätta få ut den bästa av råvara på ett effektivare och miljövänligare sätt, avslutar Per Matses.

Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande (C) i Sollefteå, betonar att han tycker att satsningen på Kilåmons plantskola är både offensiv och framtidsinriktad.

- Sollefteå kommun är oerhört glada och stolta över att denna stora satsning görs på plantskolan i Kilåmon. Den bidrar till att utveckla de gröna näringarna ytterligare och visar på den kompetens och kapacitet som finns i vår kommun, säger han.

Kommunstyrelsens ordf Johan Andersson (C) tv, VD Per Matses mitten, Bitr platschef Hans Tenglund till höger.

 

För mer information:

Sven-Erik Zimmer, platschef Kilåmons plantskola, 010-471 80 54, sven-erik.zimmer@skogsplantor.se

Tom Jägestedt, kommunikationsansvarig Svenska Skogsplantor, 072-453 13 66, tom.jagestedt@skogsplantor.se

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se 

Fler nyheter

Nyhet

10 november 2022

Träfiberkrukor blir det nya gröna i odlingsproduktionen

Den planta som en gång har odlats i en biokompositkruka blir en del av själva krukan. Klimatsmart och miljövänligt när träfibrer blir till nya krukor, i det pilotprojekt som Svenska Skogsplantor just nu driver på en av sina plantskolor.

Nyhet

20 september 2022

Stenvalls Trä inviger visningsobjekt i samarbete med Svenska Skogsplantor – stora skillnader i tillväxt

Under måndagen 19 september höll Stenvalls Trä invigning av ett nytt visningsobjekt med förädlade plantor som anlagts tillsammans med Svenska Skogsplantor. Skillnaderna mellan plantorna är tydliga.

Nyhet

12 september 2022

Ny maskin för ramhantering vid Lugnets plantskola

Lugnets plantskola utanför Bålsta har under sommaren installerat en ny maskin för hantering av odlingsramar.

Nyhet

04 maj 2022

Mongoliskt besök på Vibytorps plantskola

Under fredagen besökte en mongolisk delegation Vibytorps plantskola och tog del av hur plantproduktion och återbeskogning utförs inom svensk skogsindustri. Delegationen besökte även Näringsdepartementet, SLU och Nordiska genbanken under sitt Sverigebesök.

Nyhet

03 mars 2022

Svenska Skogsplantor satsar på stärkt hållbarhet och produktivitet på Trekantens plantskola utanför Kalmar

Med en stor satsning har Svenska Skogsplantor, ett affärsområde inom Sveaskog, förbättrat möjligheterna till såväl ett mer hållbart skogsbruk som en ökad produktivitet och en bättre arbetsmiljö på Trekantens plantskola utanför Kalmar.

Nyhet

07 februari 2022

Träflis skyddar skogsplantor

Ett finfördelat och hållbart producerat träflis används med gott resultat på Svenska Skogsplantors plantskolor. Det ersätter där mindre hållbara alternativ för att skydda omskolade plantor.