Ny maskin för ramhantering vid Lugnets plantskola

Lugnets plantskola utanför Bålsta har under sommaren installerat en ny maskin för hantering av odlingsramar.

Odlingsramarna är en central del i hantering av plantor i bulk, framför allt vid förflyttning och under de kritiska momenten när de cirka 20 miljoner plantorna sås in och när de packas i låda inför leverans.

Den nya ramhanteringsmaskinen som installerats under sommaren har förenklats betydligt och har högre produktivitet än sin föregångare. Fokus har också varit på säkerhet och rörliga delar har antingen tagits bort eller täckts in, vilket bidrar till en bättre arbetsmiljö. En annan positiv effekt kommer av maskinens nya elhydraulik som minskar bullret och har sänkt ljudnivån.

- Med den nya maskinen ökar produktiviteten och vi kommer vi att bli ännu mer precisa i våra leveransprognoser, säger Marcus Johansson platschef vid Lugnets plantskola.

Om odling och hantering av skogsplantor

Svenska Skogsplantor odlar täckrotsplantor i odlingskassetter i fyra olika plantstorlekar; Extra stor, stor, medelstor och liten. Odlingsramarna används för att hantera flera odlingskassetter i bulk vid förflyttning.

Läs mer om våra planttyper

För mer information:

Marcus Johansson

Platschef Lugnets plantskola

Fler nyheter

Lediga tjänster

02 april 2024

Vi söker en plantskolearbetare med inriktning odling till Trekantens plantskola

Din viktigaste arbetsuppgift är att sköta om våra skogsplantor så att plantorna uppnår de kvalitetskrav som vi har.

Nyhet

13 december 2023

Svenska Skogsplantor investerar i ny produktionslinje på Trekantens plantskola

Svenska skogsplantor, SSP, har investerat 14,5 miljoner kronor i en ny produktionslinje för packning av skogsplantor på Trekantens plantskola. Satsningen ska bidra till ökad leveranskvalitet på skogsplantorna.

Nyhet

26 september 2023

Svenska Skogsplantor och Sveaskog introducerar ny effektiv skyddsbehandling för barrotsplantor

Svenska Skogsplantor och Sveaskog introducerar en ny effektiv skyddsbehandling mot snytbaggeangrepp för barrotsplantor. Produktnamnet för den nya skyddsbehandlingen är Connisafe®.

Nyhet

10 november 2022

Träfiberkrukor blir det nya gröna i odlingsproduktionen

Den planta som en gång har odlats i en biokompositkruka blir en del av själva krukan. Klimatsmart och miljövänligt när träfibrer blir till nya krukor, i det pilotprojekt som Svenska Skogsplantor just nu driver på en av sina plantskolor.

Nyhet

20 september 2022

Stenvalls Trä inviger visningsobjekt i samarbete med Svenska Skogsplantor – stora skillnader i tillväxt

Under måndagen 19 september höll Stenvalls Trä invigning av ett nytt visningsobjekt med förädlade plantor som anlagts tillsammans med Svenska Skogsplantor. Skillnaderna mellan plantorna är tydliga.

Nyhet

12 september 2022

Ny maskin för ramhantering vid Lugnets plantskola

Lugnets plantskola utanför Bålsta har under sommaren installerat en ny maskin för hantering av odlingsramar.