Stenvalls Trä inviger visningsobjekt i samarbete med Svenska Skogsplantor – stora skillnader i tillväxt

Under måndagen 19 september höll Stenvalls Trä invigning av ett nytt visningsobjekt med förädlade plantor som anlagts tillsammans med Svenska Skogsplantor. Skillnaderna mellan plantorna är tydliga.

2016 planterade Stenvalls Trä och Svenska Skogsplantor ”Visningsobjekt Legoträsk” utanför Boden med plantor av olika förädlingsgrad. Syftet var att studera och överskådligt visa på kort- och långsiktiga skillnader i tillväxt, kvalitet och överlevnad.

På det 5 hektar stora visningsobjektet har mestadels tall men även gran och lärk planterats. Efter 6 år är resultaten inte bara mätbara utan också tydliga för blotta ögat. Under måndagen, 19 september, invigde Stenvalls officiellt området. Närvarande var bland annat styrelseordförande Anna Flink, vd Folke Stenvall och råvaruchef Göran Sundberg.

Till vänster Emil Hahto virkesköpare Stenvalls Trä och Folke Stenvall vd Stenvalls Trä inventerar plantor.

Skillnaden mellan elitplantorna och de oförädlade plantorna är stora på visningsobjektet. I längd skiljer det i genomsnitt 47 procent och i volym är de bästa plantorna i genomsnitt 100 procent större. På en yta av 25 hektar är bedömningen att det skulle kunna innebära en volymökning med 18,5 kubikmeter i årlig medeltillväxt. Utslaget över en omloppstid om 100 år innebär det 1 850 kubikmeter – och ur ett hållbarhetsperspektiv, en inbindning av 1 300 ton CO2 extra.

- Skillnaderna mellan plantorna är som förväntat stora och även om de kommer att minska över tid så visar resultaten hur viktigt det är med rätt planta på rätt plats och utnyttja förädlingsvinsten fullt ut, sade Tomas Jansson, kundansvarig hos Svenska Skogsplantor.

Göran Sundberg, råvaruchef hos Stenvalls, är en av personerna bakom visningsobjektet. Han betonade vikten av att ha tillgång till riktiga plantor i fält för att besökarna ska kunna se och känna på plantorna själva.

- Ökad volymtillväxt och kvalitet i teori är en sak men här i visningsobjektet kan vi förmedla egenupplevd kunskap. Det är väldigt tydligt och tillväxtpotentialen i förädlade plantor blir uppenbar, påpekade Göran.

Även Stenvalls vd Folke Stenvall såg positivt på tillväxten och invigningen av visningsobjektet.

- Att förädla skogen är väldigt viktigt för mig som markägare, för då brukar vi skogen på bästa sätt. Vi får tillbaka mycket mer skog om vi använder förädlade plantor. Att vi sedan förädlar skogsråvaran ytterligare i vårt sågverk och producerar möbelämnen och andra träprodukter som lever vidare och binder kol, är ytterligare ett steg i skogsförädlingen. Att göra allt det här, det är skogsförädling för mig, kommenterade Folke.


Invigning och bandklippning. Från vänster Göran Sundberg råvaruchef Stenvalls, Thomas Wikström fastighetschef egen skog Stenvalls, Anna Flink styrelseordförande Stenvalls, Tomas Jansson och Filip Backman SSP.

Stora tillväxtskillnader mellan oförädlade och högförädlade plantor. Från vänster Göran Sundberg råvaruchef Stenvalls Trä, Tomas Jansson kundansvarig Svenska Skogsplantor, Folke Stenvall vd Stenvalls Trä, Anna Flink styrelseordförande Stenvalls Trä och Filip Backman kundansvarig Svenska Skogsplantor.

 

 

För mer information:

Fler nyheter

Luis Morales Örebro universitet

Nyhet

10 juni 2024

Nytt forskningsprojekt - Solljus och UV-ljus påverkan på skogsplantor

Ett nytt forskningsprojekt kring olika ljuskällors påverkan på skogsplantors fysiologiska processer inleds i höst på Örebro universitet i samarbete med Svenska Skogsplantor, ett affärsområde inom Sveaskog och företaget Heliospectra.

Nyhet

27 maj 2024

Minskad användning av odlingstorv - Svenska Skogsplantor odlar i torversättning

I arbetet med att minska behovet av odlingstorv har Svenska Skogsplantor, ett affärsområde inom Sveaskog, successivt ersatt odlingstorven med ersättningsprodukter. I delar av odlingarna används idag upp till 50 procent träfiber.

Nyhet

13 december 2023

Svenska Skogsplantor investerar i ny produktionslinje på Trekantens plantskola

Svenska skogsplantor, SSP, har investerat 14,5 miljoner kronor i en ny produktionslinje för packning av skogsplantor på Trekantens plantskola. Satsningen ska bidra till ökad leveranskvalitet på skogsplantorna.

Nyhet

26 september 2023

Svenska Skogsplantor och Sveaskog introducerar ny effektiv skyddsbehandling för barrotsplantor

Svenska Skogsplantor och Sveaskog introducerar en ny effektiv skyddsbehandling mot snytbaggeangrepp för barrotsplantor. Produktnamnet för den nya skyddsbehandlingen är Connisafe®.

Nyhet

10 november 2022

Träfiberkrukor blir det nya gröna i odlingsproduktionen

Den planta som en gång har odlats i en biokompositkruka blir en del av själva krukan. Klimatsmart och miljövänligt när träfibrer blir till nya krukor, i det pilotprojekt som Svenska Skogsplantor just nu driver på en av sina plantskolor.

Nyhet

20 september 2022

Stenvalls Trä inviger visningsobjekt i samarbete med Svenska Skogsplantor – stora skillnader i tillväxt

Under måndagen 19 september höll Stenvalls Trä invigning av ett nytt visningsobjekt med förädlade plantor som anlagts tillsammans med Svenska Skogsplantor. Skillnaderna mellan plantorna är tydliga.