Träfiberkrukor blir det nya gröna i odlingsproduktionen

Den planta som en gång har odlats i en biokompositkruka blir en del av själva krukan. Klimatsmart och miljövänligt när träfibrer blir till nya krukor, i det pilotprojekt som Svenska Skogsplantor just nu driver på en av sina plantskolor.

– I dag odlar vi våra plantor i brätten av plast. Men vi har påbörjat ett projekt där vi odlar i krukor av bioplast, det vill säga biokomposit, i stället, säger Niclas Noord, teknisk chef på Svenska Skogsplantor.

Biokomposit ersätter en viss del av plasten i odlingsbrättena med träfibrer. Träfiberhalten ska vara 40–50 procent, och själva träfibrerna består av gran och sockerrör.

– Det här projektet är ett samarbete som vi gör tillsammans med Stora Enso Biokomposit i Hylte bruk. De har konverterat den gamla pappersproduktionen till att producera biokomposit i stället. Vi fick nyligen de första mindre volymerna av de nya krukorna för att göra olika försök, berättar Niclas Noord.

Vad är syftet med projektet?
– Förutom att få bort fossilt material i vår produktion strävar vi också efter att uppnå ett slutet kretslopp. Det vill säga när krukorna i biokomposit är uttjänade, eller blivit skadade, kan vi göra nya krukor av dem. Det vi tittar på nu är bland annat är hur hög halt som kan vara träfiberbaserad.

Hur ser tidshorisonten ut?
– Försöken kommer att fortsätta en tid. Därefter är målsättningen att löpande byta ut de tidigare plastbrättena mot förnybara krukor. Våra odlingsprocesser är långa, 1–1,5 år, och det måste beaktas. Därefter kommer de äldre brättena att fasas ut.

Hur många krukor har ni i produktionen?
– På den plantskola där vi nu genomför försök rör det sig om cirka 600 000 krukor. På samtliga plantskolor handlar det 2–2,5 miljoner i omlopp. Med den nya tekniken är tanken att biokompositkrukorna ska återanvändas och förnyas i en cirkulär produktion. Vi kan inte mala och återskapa produkten på plats själva, men vi tittar på lösningar för hur vi ska kunna samordna återbruket.

Hur stor blir den miljövänliga vinsten?
– Det är en process som är koldioxidneutral, enligt Stora Ensos beräkningar. Det kan jämföras med vanlig plast som har ett koldioxidvärde på cirka 3 kilo koldioxidutsläpp per kilo tillverkad plast. De odlingsbrätten som vi använder i dag väger cirka 1 kilo. Biokompositer baserade på eco-polymerer har till och med negativa koldioxidutsläpp, då kol lagrats i materialets träfibrer. Vid förbränning släpps mindre koldioxid ut i atmosfären, jämfört med fossilbaserade polymerer.

Fler nyheter

Lediga tjänster

02 april 2024

Vi söker en plantskolearbetare med inriktning odling till Trekantens plantskola

Din viktigaste arbetsuppgift är att sköta om våra skogsplantor så att plantorna uppnår de kvalitetskrav som vi har.

Nyhet

13 december 2023

Svenska Skogsplantor investerar i ny produktionslinje på Trekantens plantskola

Svenska skogsplantor, SSP, har investerat 14,5 miljoner kronor i en ny produktionslinje för packning av skogsplantor på Trekantens plantskola. Satsningen ska bidra till ökad leveranskvalitet på skogsplantorna.

Nyhet

26 september 2023

Svenska Skogsplantor och Sveaskog introducerar ny effektiv skyddsbehandling för barrotsplantor

Svenska Skogsplantor och Sveaskog introducerar en ny effektiv skyddsbehandling mot snytbaggeangrepp för barrotsplantor. Produktnamnet för den nya skyddsbehandlingen är Connisafe®.

Nyhet

10 november 2022

Träfiberkrukor blir det nya gröna i odlingsproduktionen

Den planta som en gång har odlats i en biokompositkruka blir en del av själva krukan. Klimatsmart och miljövänligt när träfibrer blir till nya krukor, i det pilotprojekt som Svenska Skogsplantor just nu driver på en av sina plantskolor.

Nyhet

20 september 2022

Stenvalls Trä inviger visningsobjekt i samarbete med Svenska Skogsplantor – stora skillnader i tillväxt

Under måndagen 19 september höll Stenvalls Trä invigning av ett nytt visningsobjekt med förädlade plantor som anlagts tillsammans med Svenska Skogsplantor. Skillnaderna mellan plantorna är tydliga.

Nyhet

12 september 2022

Ny maskin för ramhantering vid Lugnets plantskola

Lugnets plantskola utanför Bålsta har under sommaren installerat en ny maskin för hantering av odlingsramar.