Träflis skyddar skogsplantor

Ett finfördelat och hållbart producerat träflis används med gott resultat på Svenska Skogsplantors plantskolor. Det ersätter där mindre hållbara alternativ för att skydda omskolade plantor.

”Ett material som kombinerar högsta möjliga nytta med minsta tänkbara miljöpåverkan” summerar odlingschef Oskar Skogström.

Vid Sveaskogs och Svenska Skogsplantors plantskolor sås varje år över hundra miljoner frön som får gro och växa upp till livskraftiga plantor som levereras till landets skogsägare.

Vad som från början var ett renodlat hantverk är idag en högindustriell verksamhet där ny teknik spelar en viktig roll för utveckling och produktion, med hänsyn tagen till hållbara metoder och minskad miljöpåverkan.

De små kulorna av plastmaterialet styrolit som tidigare användes för att skydda nysådda frön och unga plantor från avdunstning och därmed minska risken för uttorkning, är därför sedan länge borta. Och den porösa vulkansten som kom i dess ställe kräver mycket energi för att brytas och fraktas.

Träflis utvinns ur talltimmer av sämre kvalitet och som därför inte duger att sågas. Stocken finfördelas och flis sållas till lämplig storlek, större än sågspån och betydligt mindre än det flis som används som täckmaterial av trädgårdsföretag.

Träflis har visat sig ha de egenskaper som efterfrågas av plantskolor. Dessutom förmultnar det naturligt i skogen. Träråvaran utnyttjas därmed till sista flisan i produktionskedjan.

Ett examensarbete vid institutionen för Skog och träteknik vid Linnéuniversitetet i Växjö visar också att träflis ger bättre grobarhet och samma vitalitet och tillväxt i plantan som andra täckmaterial.

Tidiga applikationer för träflis vid Sveaskogs plantskolor blev vid sådd och på omskolade plantor, en erfarenhet som nu banat väg för att använda det i större skala för omskolade plantor.

– De tidiga försöken med träflis visade på mindre ogräs, minskat behov av bevattning och en halverad kostnad för ogräsbekämpning, säger Amanda Ahlqvist, odlingsledare vid plantskolan i Vibytorp.


Amanda Ahlqvist

Runt plantor som omskolats, det vill säga flyttats från en liten kruka till en större, läggs nu ett cirka en centimeter tjockt lager med spån innan de körs genom en vattentunnel och sätts ut på friland.

Det ljusa träfliset reflekterar solljus vilket motverkar uttorkning av torven och bevarar krukans mikroklimat. Det är dessutom biologiskt nedbrytbart. Men kanske viktigast, träflis skyddar mot levermossa och hindrar ogräs att slå rot vilket sparar pengar och gör att man minskar behovet av att använda växtskyddsmedel.

Odlingsledaren Elin Hadvall vid Trekantens plantskola utanför Kalmar säger sig vara närmast förvånad över att träflis fungerat så bra vid både omskolning och odling. Nu används det på 75 procent av alla omskolade plantor, med siktet inställt på 100 procent.

– Hållbart och lättarbetat, slår hon fast.


Elin Hadvall

Och odlingschef Oskar Skogström lyfter fram vikten av att utbyta erfarenheter och ständigt hålla ögonen öppna för nya odlingsmetoder som kan bidra till att minska plantskolans avtryck på miljön.

- Varje säsong finns det alltid något nytt att testa, säger han. Och ibland, som här, blir resultatet sällsynt lyckat.


Oskar Skogström

Fakta:

Träflis som används av plantskolan har till syfte att

  • Hålla fröet på plats i odlingssubstratet
  • Reflektera solljuset och förebygga hetta/uttorkning
  • Binda värme och fukt
  • Minska tillväxten av levermossa och ogräs
  • Minskad användning av kemiska växtskyddsmedel

Fler nyheter

Lediga tjänster

02 april 2024

Vi söker en plantskolearbetare med inriktning odling till Trekantens plantskola

Din viktigaste arbetsuppgift är att sköta om våra skogsplantor så att plantorna uppnår de kvalitetskrav som vi har.

Nyhet

13 december 2023

Svenska Skogsplantor investerar i ny produktionslinje på Trekantens plantskola

Svenska skogsplantor, SSP, har investerat 14,5 miljoner kronor i en ny produktionslinje för packning av skogsplantor på Trekantens plantskola. Satsningen ska bidra till ökad leveranskvalitet på skogsplantorna.

Nyhet

26 september 2023

Svenska Skogsplantor och Sveaskog introducerar ny effektiv skyddsbehandling för barrotsplantor

Svenska Skogsplantor och Sveaskog introducerar en ny effektiv skyddsbehandling mot snytbaggeangrepp för barrotsplantor. Produktnamnet för den nya skyddsbehandlingen är Connisafe®.

Nyhet

10 november 2022

Träfiberkrukor blir det nya gröna i odlingsproduktionen

Den planta som en gång har odlats i en biokompositkruka blir en del av själva krukan. Klimatsmart och miljövänligt när träfibrer blir till nya krukor, i det pilotprojekt som Svenska Skogsplantor just nu driver på en av sina plantskolor.

Nyhet

20 september 2022

Stenvalls Trä inviger visningsobjekt i samarbete med Svenska Skogsplantor – stora skillnader i tillväxt

Under måndagen 19 september höll Stenvalls Trä invigning av ett nytt visningsobjekt med förädlade plantor som anlagts tillsammans med Svenska Skogsplantor. Skillnaderna mellan plantorna är tydliga.

Nyhet

12 september 2022

Ny maskin för ramhantering vid Lugnets plantskola

Lugnets plantskola utanför Bålsta har under sommaren installerat en ny maskin för hantering av odlingsramar.