Svenska Skogsplantor investerar i ny produktionslinje på Trekantens plantskola

Svenska skogsplantor, SSP, har investerat 14,5 miljoner kronor i en ny produktionslinje för packning av skogsplantor på Trekantens plantskola. Satsningen ska bidra till ökad leveranskvalitet på skogsplantorna.

SSP, som är ett affärsområde inom Sveaskog, har investerat 14,5 miljoner kronor i Trekantens plantskola i form av en ny produktionslinje för packning av skogsplantor. Investeringen är en fortsättning på fjolårets investering i en ny behandlingslinje mot snytbaggeangrepp. Under de senaste två åren har 28,5 miljoner kronor totalt investerats i att utveckla skogsplantproduktionen i Trekanten. Den nya packmaskinen invigdes den 12 december och tas i bruk omgående.

- Investeringarna i ny behandlingslinje och ny produktionslinje ökar vår kapacitet och bidrar till en höjd leveranskvalitet då vi får ett effektivare produktionsflöde och en förbättrad arbetsmiljö, säger Eva Hugosson platschef Trekantens plantskola.

Effektivisering av plantflödet kommer bland annat genom automatisk pallstapling och direkttransport till fryslager.

Skogsplantor med fokus på framtiden

Produktionen av skogsplantor med god kvalitet är viktig för skogsägare och framtidens skogar. I plantskolan odlas förädlade plantor med hög tillväxt och speciellt utvecklade egenskaper, optimala för platsen och anpassade för framtidens klimat och därmed större motståndskraft mot skadeangrepp av olika slag.

- Plantkvalitet är centralt för livskraftiga och växande skogar i ett förändrat klimat. Det påverkar skogens förmåga att binda koldioxid och möjligheten att erbjuda en förnyelsebar råvara som kan ersätta fossila produkter, säger Helene Bergström affärsområdeschef Svenska Skogsplantor.

Vd Erik Brandsma, platschef Eva Hugosson och affärsområdeschef Helene Bergström framför Trekantens plantskolas nya packmaskin.

Fakta Trekantens plantskola

  • Den sydligaste av Svenska Skogsplantors fem plantskolor
  • Här arbetar 22 personer på heltid. Arbetet är starkt säsongsvarierat och personalstyrkan varierar över året.
  • Produktionskapacitet om cirka 17 miljoner plantor årligen. Övervägande odlas tall och gran men lövproduktionen av bland annat björk och ek är på stark frammarsch.
  • Plantskolan har 10 000 m2 odlingsyta i fyra växthus och 46 000 m2 odlingsyta på friland.
  • Plantorna levereras till skogsägare i hela södra Sverige.
  • Här byggdes Sveriges första Conniflexanläggning 2008.
  • Plantskolan har funnits i Trekanten sedan 1952. 

Om Svenska Skogsplantor

Svenska Skogsplantor är ett affärsområde inom Sveaskog som producerar skogsplantor, frö och skogskötseltjänster till skogsägare i Sverige, Norge och Finland. Svenska Skogsplantor har fem plantskolor och fröodlingar över hela Sverige. Under 2022 levererades 136 miljoner plantor. Läs mer på www.skogsplantor.se och www.sveaskog.se.

För mer information:

Eva Hugosson

Platschef Trekantens plantskola

010-471 81 16

Mejerigatan 16, 388 40 Trekanten

Fler nyheter

Luis Morales Örebro universitet

Nyhet

10 juni 2024

Nytt forskningsprojekt - Solljus och UV-ljus påverkan på skogsplantor

Ett nytt forskningsprojekt kring olika ljuskällors påverkan på skogsplantors fysiologiska processer inleds i höst på Örebro universitet i samarbete med Svenska Skogsplantor, ett affärsområde inom Sveaskog och företaget Heliospectra.

Nyhet

27 maj 2024

Minskad användning av odlingstorv - Svenska Skogsplantor odlar i torversättning

I arbetet med att minska behovet av odlingstorv har Svenska Skogsplantor, ett affärsområde inom Sveaskog, successivt ersatt odlingstorven med ersättningsprodukter. I delar av odlingarna används idag upp till 50 procent träfiber.

Nyhet

13 december 2023

Svenska Skogsplantor investerar i ny produktionslinje på Trekantens plantskola

Svenska skogsplantor, SSP, har investerat 14,5 miljoner kronor i en ny produktionslinje för packning av skogsplantor på Trekantens plantskola. Satsningen ska bidra till ökad leveranskvalitet på skogsplantorna.

Nyhet

26 september 2023

Svenska Skogsplantor och Sveaskog introducerar ny effektiv skyddsbehandling för barrotsplantor

Svenska Skogsplantor och Sveaskog introducerar en ny effektiv skyddsbehandling mot snytbaggeangrepp för barrotsplantor. Produktnamnet för den nya skyddsbehandlingen är Connisafe®.

Nyhet

10 november 2022

Träfiberkrukor blir det nya gröna i odlingsproduktionen

Den planta som en gång har odlats i en biokompositkruka blir en del av själva krukan. Klimatsmart och miljövänligt när träfibrer blir till nya krukor, i det pilotprojekt som Svenska Skogsplantor just nu driver på en av sina plantskolor.

Nyhet

20 september 2022

Stenvalls Trä inviger visningsobjekt i samarbete med Svenska Skogsplantor – stora skillnader i tillväxt

Under måndagen 19 september höll Stenvalls Trä invigning av ett nytt visningsobjekt med förädlade plantor som anlagts tillsammans med Svenska Skogsplantor. Skillnaderna mellan plantorna är tydliga.