Hållbar plantproduktion - vi odlar för generationer framåt

Vår ambition är att ligga i absoluta framkant vad gäller uthållig skogsplantproduktion. För oss är det viktigt att bedriva och utveckla vår verksamhet på ett långsiktigt och hållbart sätt samtidigt som vi tar ansvar för kommande generationer.

Vi har därför flera aktuella projekt. 

Uppvärmning med biobränsle

Under 2019 och i början av 2020 installerades biobränsle vid alla våra plantskolor. Vi ersatte alla oljepannor till förmån för träpellets. Uppvärmningen av växthusen är det mest energikrävande i vår verksamhet och tack vare den här investeringen blir vi nu helt fossilfria inom det här området. Sammanlagt handlar det om 48 pelletspannor, en total investering om cirka 35 MSEK och en årlig fossil koldioxidreduktion på 1 800 ton.

Snytbaggeskydd utan kemiska bekämpningsmedel

Conniflex är ett giftfritt skydd mot snytbagge som består av lim och sand som vi utvecklat själva.

Ökade satsningar på forskning och utveckling

Vi har en industridoktorand som är anställd hos oss och SLU. Ett femårigt forskningsprojekt med syftet att minska användningen av kemikalier i våra plantskolor.